23:08 04/07/2010

TRC và HGM công bố kết quả kinh doanh 6 tháng

N.Anh

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố kết quả kinh doanh 6 tháng

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh và Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010.

* Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã TRC-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2010 (chưa soát xét báo cáo tài chính).

Theo đó, sản lượng khai thác thực hiện 6 tháng của công ty đạt 2.969,889 tấn, bằng 24,75% kế hoạch năm (12.000 tấn); sản lượng tiêu thụ đạt 3.400 tấn, bằng 27,46% kế hoạch năm (12.381 tấn).

Tổng doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2010 đạt 186,763 tỷ đồng, bằng 37,71% kế hoạch năm (495,245 tỷ đồng); lợi nhuận đạt 87,09 tỷ đồng, bằng 52,17% kế hoạch năm (166,914 tỷ đồng).

* Công ty Cổ phần Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang (mã HGM-HNX) ước tính kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2010.

Cụ thể: trong quý 2/2010, doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu trên 150 tấn kim loại Antimon với giá bình quân trên 8.000 USD/tấn, ước doanh thu đạt trên 25 tỷ đồng. Lợi nhuận ước đạt trên 15 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với quý 1/2010 và gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, năm 2010, HGM đặt mục tiêu với lợi nhuận trước thuế đạt 30 tỷ đồng; cổ tức tối thiểu là 20%/vốn điều lệ.