21:29 06/07/2021

Triển khai hai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực xây dựng

Thanh Xuân

Đây là một nhiệm vụ quan trọng của ngành xây dựng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2021.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ban ngành trong việc tổ chức triển khai dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng.

Cụ thể, đối với các địa phương chưa triển khai mức độ 4 hai dịch vụ công này, Bộ Xây dựng đề nghị cần nhanh chóng hoàn thành cấu hình dịch vụ công, người dùng, đơn vị, quy trình, lệ phí (nếu có) trên tài khoản quản trị đã được Bộ Xây dựng cung cấp tại Văn bản số 6030/BXD-VP ngày 17/12/2020 để sử dụng hệ thống tập trung toàn quốc do Bộ Xây dựng triển khai.

Đối với các địa phương đã triển khai mức độ 4 hai dịch vụ công trên hệ thống tập trung của địa phương cần triển khai, tích hợp, kiểm thử, công khai dịch vụ công trên hệ thống tập trung toàn quốc do Bộ Xây dựng triển khai để kết nối với cổng Dịch vụ công quốc gia.

"Triển khai dịch vụ công cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ và cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng trên cổng Dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân thuận lợi trong việc xin cấp giấy phép xây dựng và cung cấp thông tin quy hoạch", Bộ Xây dựng nhận định.

Đối với dịch vụ cấp giấy phép xây dựng cho công trình, nhà ở riêng lẻ, người dân có thể khai báo thông tin, thanh toán lệ phí trực tuyến và tra cứu tình trạng hồ sơ rất dễ dàng trên Cổng dịch vụ công.

Sau thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định, người dân sẽ nhận được kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả đến tận nhà thông qua dịch vụ Bưu chính công ích. Thông qua hệ thống, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính cũng có thể yêu cầu người dân bổ sung nếu hồ sơ gửi đến chưa đúng hay chưa đủ thông tin.

Đối với dịch vụ cung cấp thông tin quy hoạch, người dân chỉ cần cung cấp một số thông tin về vị trí, địa điểm lô đất và yêu cầu cấp thông tin thì Uỷ ban nhân dân quận, huyện hoặc các Sở chuyên ngành sẽ có trách nhiệm cung cấp thông tin.

"Đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của ngành xây dựng để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi tham gia giải quyết 2 thủ tục hành chính nêu trên. Chính vì vậy phải tích cực cụ thể hóa kế hoạch để thực hiện tốt 2 hai dịch vụ công mức độ 4 trong lĩnh vực xây dựng trên Cổng dịch vụ công quốc gia", Bộ Xây dựng nhấn mạnh.