09:06 30/05/2007

Trung Quốc phát hiện mỏ khí đốt mới

Thu Trà

Trung Quốc vừa phát hiện một mỏ khí đốt lớn tại khu vực phía tây lưu vực tỉnh Tứ Xuyên với trữ lượng khoảng 3.800 tỷ m3

Công nhân tại một mỏ khí đốt của Trung Quốc.
Công nhân tại một mỏ khí đốt của Trung Quốc.
Ngày 28/5, Trung Quốc phát hiện một mỏ khí đốt lớn tại khu vực phía tây lưu vực tỉnh Tứ Xuyên với trữ lượng khoảng 3.800 tỷ m3 khí đốt tự nhiên.

Lớp trầm tích này bao gồm cả trữ lượng thăm dò đã được chứng minh của 244 tỷ m3 khí đốt vừa được phát hiện, cùng với 356 tỷ m3 ở mỏ khí đốt Puguang đã được thông báo hồi tháng 3. Đây là mỏ khí đốt lớn nhất Trung Quốc, vượt mỏ khí đốt Sulige ở khu vực Nội Mông, phía bắc Trung Quốc, được phát hiện năm 2006 có trữ lượng thăm dò 533,6 tỷ m3.

Trung Quốc hiện có kế hoạch nâng sản lượng khí đốt tự nhiên hàng năm, từ 49,3 tỷ m3 năm 2005 lên 92 tỷ m3 vào năm 2010, do lượng khí đốt tiêu thụ trong nước dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi so với mức tiêu thụ năm 2005 lên 100 tỷ m3 vào năm 2010.