08:34 19/07/2007

Trung Quốc sẽ có ba trung tâm chống ô nhiễm

N.Hạnh

Trung Quốc đang xúc tiến thành lập 3 trung tâm chống ô nhiễm trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử

Chất cadmium trong mỗi pin điện thoại di động có thể làm ô nhiễm khoảng 60m3 nước.
Chất cadmium trong mỗi pin điện thoại di động có thể làm ô nhiễm khoảng 60m3 nước.
Bộ Công nghệ thông tin Trung Quốc (MII) cho biết, nước này đang xúc tiến thành lập 3 trung tâm chống ô nhiễm trong lĩnh vực sản xuất hàng điện tử.

Các trung tâm này sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra các sản phẩm điện tử cũng như nghiên cứu các tiêu chuẩn về tiết kiệm năng lượng, tái chế và tiêu hủy sản phẩm, như điện thoại di động chứa các kim loại nặng như chì và beryllium, cũng như bromide được sử dụng làm chất chống cháy trong các bảng mạch điện, đều có thể gây nguy hại tới sức khỏe của con người.

Chất cadmium trong mỗi pin điện thoại di động có thể làm ô nhiễm khoảng 60m3 nước.

Vừa qua Trung Quốc đã ban hành qui định về chống ô nhiễm trong lĩnh vực điện tử, giảm hoặc xóa bỏ sử dụng hóa chất độc hại trong sản phẩm điện tử.

Trung Quốc sẽ ra quy định, các công ty không để hóa chất độc hại trong các thiết bị điện tử rò rỉ ra ngoài...