17:31 14/05/2021

Trước 28/5: Hoàn thành cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời cho học sinh

Anh Khoa -

Hội đồng xét tốt nghiệp trung học cơ sở  của các phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc Hà Nội sẽ làm việc liên tục từ nay tới 17/5…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, trường học hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp trung học cơ sở tạm thời cho học sinh vào trước ngày 28/5/2021. Đây là điều kiện để bảo đảm cho học sinh được tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022.

Quy định tốt nghiệp trung học cơ sở là một trong những quy định bắt buộc để học sinh có đủ điều kiện tham gia dự tuyển vào lớp 10 các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

Để bảo đảm công bằng cho mọi học sinh, từ nay tới trước ngày 24/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra chặt chẽ công tác tổ chức xét tốt nghiệp của các đơn vị.

Mục tiêu đặt ra là bảo đảm tất cả trường trung học cơ sở, các đơn vị có cấp trung học cơ sở đều được thanh tra, kiểm tra. Từ đó, Thành phố Hà Nội bảo đảm 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tuyển vào lớp 10 ở các loại hình trường phù hợp.

Năm học 2020-2021, toàn thành phố có khoảng 111.000 học sinh dự xét tốt nghiệp trung học cơ sở, tăng khoảng 6.200 học sinh so với năm học 2019-2020.

Theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập chiếm khoảng 62% trong tổng số học sinh đăng ký dự tuyển. Căn cứ vào điều kiện, năng lực, học sinh có thể đăng ký dự tuyển vào trường công lập hoặc các loại hình trường khác như trường công lập tự chủ tài chính, trường ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên...

Năm nay, kỳ thi tuyển vào lớp 10 không bỏ bài thi thứ tư. Các thí sinh sẽ trải qua 4 bài thi: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và Lịch sử.