Trường Hải lãi 3.043 tỷ, còn 9.746 tỷ lợi nhuận chưa phân phối

Tính đến 30/6/2018, Trường Hải còn 9.746 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối, nguồn tiền mặt của công ty khá dồi dào...

Nhà máy Thaco ở Quảng Nam

Minh Minh

12/09/2018 00:38

Công ty Cổ phần Ôtô Trường Hải (THACO) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2018. Theo đó, doanh thu trong quý đạt 14.505 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.

Doanh thu và chi phí tài chính biến động theo chiều hướng có lợi cho doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu tài chính gấp hơn 2 lần cùng kỳ, đạt hơn 342 tỷ đồng; chi phí tài chính và chi phí lãi vay đều giảm, lần lượt ghi nhận 225 tỷ đồng và 136 tỷ đồng.

Về các khoản mục chi phí còn lại, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều ghi nhận khoảng 470 tỷ đồng, tăng 25% và 41% so với cùng kỳ năm 2017.

Do đó, Thaco đạt lợi nhuận sau thuế 2.015 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng năm 2018, Thaco đạt doanh thu 27.751 tỷ đồng, tăng 8,7%, lợi nhuận sau thuế đạt 3.043 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

Năm 2018, Trường Hải đặt kế hoạch doanh thu thuần 73.548 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.075 tỷ đồng. 

Tính đến 30/6/2018, Thaco có tổng tài sản đạt 65.731 tỷ đồng, tăng hơn 5.000 tỷ so với hồi đầu năm. Trong đó, nợ phải trả lên tới 37.787 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Vay nợ tài chính ngắn hạn và dài hạn của Thaco đạt trên 15.000 tỷ đồng. Đặc biệt, Thaco còn khoảng 9.746 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối.