16:38 20/03/2014

Từ 2016 sẽ lập số định danh cá nhân

Ngô Trang

Số định danh dự kiến sẽ thay thế cho hàng loạt giấy tờ tùy thân hiện nay của công dân

Bộ Tư pháp sẽ chủ trì xây dựng Luật Hộ tịch và trình Quốc hội vào kỳ họp
 thứ 7 (tháng 5/2014) và kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). Bộ Công an chủ 
trì xây dựng dự án Luật Căn cước công dân và các nghị định có liên quan.
Bộ Tư pháp sẽ chủ trì xây dựng Luật Hộ tịch và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014) và kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). Bộ Công an chủ trì xây dựng dự án Luật Căn cước công dân và các nghị định có liên quan.
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020.

Theo đó, nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho việc cấp số định danh cá nhân, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Tư pháp sẽ chủ trì xây dựng Luật Hộ tịch và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2014) và kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2014). Bộ Công an chủ trì xây dựng dự án Luật Căn cước công dân và các nghị định có liên quan.

Từ tháng 4/2014 đến quý 3/2015, Bộ Công an sẽ chủ trì thực hiện các thủ tục bảo đảm cho việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến tháng 10/2015 sẽ thành lập ban chỉ đạo tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác nhập dữ liệu về dân cư, cấp số định danh cá nhân cho công dân ở các địa phương. Số định danh dự kiến sẽ thay thế cho hàng loạt giấy tờ tùy thân hiện nay của công dân.

Đáng chú ý, theo kế hoạch, từ năm 2016 -2020, cơ quan công an sẽ thực hiện nhập thông tin công dân để xác lập số định danh cá nhân đối với trường hợp công dân đăng ký khai sinh trước ngày 1/1/2016.

Cùng thời gian này, cơ quan đăng ký hộ tịch phối hợp với cơ quan công an thực hiện nhập thông tin cho công dân đăng ký khai sinh từ ngày 1/1/2016 vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác lập thông tin về công dân và số định danh cá nhân, cấp số định danh cá nhân cho công dân từ khi đăng ký khai sinh.

Phó thủ tướng yêu cầu, từ ngày 1/1/2016, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành liên quan chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện một cửa để khai thác, sử dụng thông tin tại cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính.