17:59 23/11/2021

Tuổi nghỉ hưu của người lao động thay đổi thế nào trong năm 2022?

Phúc Minh -

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2022 sẽ tăng so với năm 2021, trong đó lao động nam tăng thêm 3 tháng còn nữ tăng 4 tháng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Bắt đầu từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Trên cơ sở đo, sang năm 2022, tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện bình thường sẽ có sự thay đổi. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021); lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).

Theo quy định, người lao động cũng được nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc ở điều kiện bình thường.

Những trường hợp này bao gồm: Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2021.

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và thời gian làm việc ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

Người lao động cũng có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn, khi thỏa thuận với người sử dụng lao động để tiếp tục làm việc sau tuổi nghỉ hưu, nhưng không quá 5 tuổi so với so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc ở điều kiện bình thường tại thời điểm nghỉ.

Trước đó, lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu nằm trong Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019, được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2019.