08:40 05/04/2017

Tỷ lệ người dân phải chi “lót tay” vẫn tăng

Bảo Quyên

Khoảng 54% số người dân được khảo sát cho rằng, cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước

<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">Số người được khảo sát cho rằng cần phải đưa hối lộ để tiếp cận dịch vụ y tế công cộng cấp quận/huyện giảm từ 43% năm 2015 xuống 39% năm 2016.</span>
<span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: 14.6667px;">Số người được khảo sát cho rằng cần phải đưa hối lộ để tiếp cận dịch vụ y tế công cộng cấp quận/huyện giảm từ 43% năm 2015 xuống 39% năm 2016.</span>
Chỉ số kiểm soát tham nhũng khu vực công năm 2016 có xu hướng giảm điểm, trong đó tỷ lệ người dân phải chi “lót tay” cho công chức để làm giấy tờ về nhà đất…vẫn tiếp tục tăng.

Kết quả trên được nêu ra trong báo cáo về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) do Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng, phối hợp khảo sát, được công bố sáng 4/4.

Theo khảo sát của nhóm nghiên cứu đối với 14.000 người tại 63 tỉnh thành, trong 6 chỉ số nội dung, chỉ số cung ứng dịch vụ công tăng mạnh nhất ở 35 tỉnh thành với với năm 2011.

Người dân cho rằng, họ hài lòng hơn với các dịch vụ công. Nhận thức của người dân về y tế công lập cải thiện rõ rệt do số lượng người có bảo hiểm y tế tăng từ 62% nắm 2015 lên 73% năm 2016.

Báo cáo cũng cho thấy chất lượng chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em tăng mạnh: 32% người khảo sát cho biết dịch vụ dành cho trẻ em dưới 6 tuổi “rất tốt”, cao hơn so với tỉ lệ 23% năm 2015. Người dân chấm điểm chất lượng bệnh viện công tuyến huyện/quận cao hơn, song đánh giá của người sử dụng dịch vụ này giữa các tỉnh, thành phố có mức chênh lệch lớn: ví dụ, Sóc Trăng đạt 8,16 điểm trong khi Gia Lai chỉ đạt 1,9 điểm, theo thang điểm từ 1-10.

Một xu hướng tích cực ghi nhận được trong năm 2016 đó là số người cho rằng cần phải đưa hối lộ để tiếp cận dịch vụ y tế công cộng cấp quận/huyện giảm từ 43% năm 2015 xuống 39% năm 2016.

Tuy nhiên, khoảng 54% số người dân được khảo sát cho rằng, cần phải đưa hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước, cao hơn tỷ lệ 51% của năm 2015 và 46% của năm 2011. Tỷ lệ người dân cho rằng, cán bộ chính quyền địa phương biển thủ công quỹ cũng tăng.

Cùng với đó, người dân cũng ngày càng quan ngại về những vấn đề môi trường. So với kết quả khảo sát năm 2015, năm 2016 tỷ lệ người dân cho rằng môi trường là mối quan ngại lớn nhất tăng 10%. Sự gia tăng đột biến này chắc chắn phản ánh mối quan tâm của dư luận sau sự kiện cá chết hàng loạt tại khu vực duyên hải miền Trung hồi tháng 4/2016.

Báo cáo cũng cho thấy người dân cả nước ngày càng quan ngại hơn về ô nhiễm không khí và ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt. Hơn 67% số người sống gần sông ngòi cho biết chất lượng nước từ những nguồn này kém hơn so với ba năm trước, và 36% số người trả lời cho rằng chất lượng không khí kém hơn so với ba năm trước. Những vấn đề hệ trọng khác là đói nghèo, việc làm, phát triển kinh tế, tranh chấp biển Đông, tham nhũng và giao thông.

Nhóm nghiên cứu cũng tiến hành khảo sát đối với người dân về vấn đề thu hồi đất, trong đó cho thấy xu hướng thu hồi đất tiếp tục giảm. Có khoảng 6,8% người trả lời cho biết họ bị thu hồi đất trong năm 2016, dù thấp hơn tỷ lệ 7,4% của năm 2015 không đáng kể, nhưng giảm tương đối so với tỷ lệ 9% mỗi năm giai đoạn trước khi Luật Đất đại 2013 có hiệu lực.

Báo cáo cũng cho biết, kết quả tổng hợp cấp tỉnh năm 2016, trong tổng số 16 tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất có 8 địa phương khu vực Đông Bắc Bộ (Phú Thọ, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên và Ninh Bình); 5 địa phương duyên hải miền Trung (Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định) và 3 địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ, Bến Tre và Đồng Tháp).

Các địa phương như Nam Định, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng vẫn duy trì vị trí của mình trong nhóm đạt điểm cao nhất qua 6 năm liên tiếp, từ năm 2011 đến năm 2016.