20:02 30/07/2021

Văn Phú Invest: Doanh thu giảm, vay nợ tăng, lãi cao chủ yếu nhờ tiền thu vi phạm hợp đồng

Kiều Linh

Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest (mã chứng khoán VPI - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Cụ thể, trong kỳ, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của VPI ghi nhận 177,6 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu doanh thu gồm kinh doanh bất động sản 147,2 tỷ đồng, giảm 68% so với năm ngoái, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng mạnh từ 9 tỷ đồng lên 27 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp của VPI đạt 71 tỷ đồng, giảm 55%. Chi phí bán hàng tăng gấp đôi từ 9,7 tỷ đồng năm ngoái lên 18 tỷ đồng năm nay, dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận gần 30 tỷ đồng, giảm 17%.

Văn Phú Invest: Doanh thu giảm, vay nợ tăng, lãi cao chủ yếu nhờ tiền thu vi phạm hợp đồng - Ảnh 1

Tuy nhiên, khoản thu nhập khác tăng mạnh lên 9,5 tỷ đồng trong đó chủ yếu là tiền thu được từ vi phạm hợp đồng (8,4 tỷ đồng), thanh lý nhượng bán tài sản cố định 377 triệu đồng trong  khi năm ngoái không có, thu nhập khác là 827 tỷ đồng không thuyết minh chi tiết. Nhờ khoản thu nhập khác tăng mạnh 9,5 tỷ đồng trong khi năm ngoái chỉ 116 triệu đồng đã giúp cho VPI đảo chiều từ lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sụt giảm sang lãi sau thuế ghi nhận 30 tỷ đồng, tăng 15% so với quý 2 năm ngoái.

Văn Phú Invest: Doanh thu giảm, vay nợ tăng, lãi cao chủ yếu nhờ tiền thu vi phạm hợp đồng - Ảnh 2

Tổng cộng tài sản của VPI đến cuối thág 6/2021 là 9.931 tỷ đồng, tăng so với thời điểm đầu năm trong đó chủ yếu là tăng ở hàng tồn kho bất động sản. Hàng tồn kho ghi nhận 2.165 tỷ đồng, tăng so với con số 1.803 tỷ đồng từ đầu năm. Trong đó, tồn kho chủ yếu tăng ở chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Cụ thể, dự án The Terra An Hưng - Hà Nội tăng từ 1.212 tỷ đồng thời điểm cuối năm 2020 lên 1.738 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6/2021. Dự án Yên Phong Bắc Ninh 37 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần. Đối với tồn kho là bất động sản hoàn thành 316,8 tỷ đồng chủ yếu nằm ở dự án Grandeur Palace Giảng Võ và The Terra Hào Nam.

Nợ phải trả tính đến cuối tháng 6 là 6.944 tỷ đồng, gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu và chiếm 70% tổng cộng nguồn vốn. Trong đó vay và nợ tài chính 3.187 tỷ đồng, tăng 5% so với thời điểm cuối năm 2021. Ngoài hàng tồn kho là các dự án nêu trên, VPI còn sử dụng nhiều sản phẩm bất động sản tại các dự án làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay và trái phiếu phát hành của công ty và công ty con. Lãi suất các khoản vay của VPI tại các ngân hàng chủ yếu rơi vào khoảng 8,5% - 10%/một năm.