09:17 25/12/2020

Văn Phú - Invest dự kiến chuyển nhượng hết vốn tại Nông dược Trường Minh

Hà Anh

Tính tới 30/09/2020, Văn Phú – Invest đang sở hữu 100% vốn điều lệ Nông dược Trường Minh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhân giống và chăm sóc cây giống

Sơ đồ giá cổ phiếu VPI từ đầu tháng 10/2020.
Sơ đồ giá cổ phiếu VPI từ đầu tháng 10/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (mã VPI-HOSE) thông báo bản trích lục Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với người có liên quan và thông qua chuyển nhượng vốn điều lệ tại công ty con.

Theo đó, doanh nghiệp thông qua chủ trương bảo lãnh cho Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú số 2 liên quan đến các nghĩa vụ đối với trái phiếu phát hành riêng lẻ năm 2020. Tại công ty này, VPI nắm giữ 78,50% quyền biểu quyết, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ tại Công ty TNHH Nông dược Trường Minh.

Được biết, tính tới 30/09/2020, Văn Phú – Invest đang sở hữu 100% vốn điều lệ Nông dược Trường Minh, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhân giống và chăm sóc cây giống.

Kết thúc quý 3/2020, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 376 tỷ - cùng kỳ đạt 250 tỷ, lãi sau thuế quý 3/2020 đạt 68 tỷ - cùng kỳ lãi hơn 22 tỷ.

9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu đạt 925,5 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt gần 97 tỷ - cùng kỳ lãi gần 43 tỷ đồng.

Năm 2020, VPI dự kiến hoạch tổng doanh thu đạt 2.002 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 302 tỷ đồng. Như vậy, công ty hoàn mới chỉ thành được 32% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/09/2020, tổng tài sản tăng hơn 847 tỷ lên 9.819,5 tỷ đồng - các khoản phải thu ngắn hạn là 3.647,3 tỷ đồng; tồn kho là 2.533,2 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn là 1.223,9 tỷ đồng, chiếm 12,5% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 601,1 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 943,3 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/12, giá cổ phiếu VPI giảm 100 đồng về 33.000 đồng/cổ phiếu.