13:54 24/12/2020

Vướng quy định, phiên đấu giá Vocarimex được dời sang tháng 1/2021

Hà Anh

Nguyên nhân là do Nghị định 140 có hiệu lực từ ngày ký và không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các đơn vị đã được phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước trước ngày 30/11

Các sản phẩm của Vocarimex.
Các sản phẩm của Vocarimex.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo gia hạn thời gian công bố thông tin và điều chỉnh ngày đấu giá cả lô cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (Vocarimex).

Trước đó, ngày 1/12, SCIC đã phối hợp với HNX tiến hành công bố thông tin bán đấu giá cổ phần của Vocarimex.

SCIC cho biết ngày 30/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung Nghị định 126/2017/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; Nghị định 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp và Nghị định số 32/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 91 (được gọi tắt là Nghị định 140).

Do Nghị định 140 có hiệu lực từ ngày ký và không quy định điều khoản chuyển tiếp đối với các đơn vị đã được phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước trước ngày 30/11. Do vậy, để đảm bảo tuân thủ quy định, trong khi chờ hướng dẫn của cơ quan chức năng, SCIC phải gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức phiên đấu giá cổ phiếu Vocarimex.

Theo đó, SCIC thông báo gia hạn thời gian công bố thông đến bán Vocarimex (mã VOC-UpCoM) đến hết ngày 7/1/2021. Tổng công ty cũng điều chỉnh thời hạn nộp tiền cọc từ ngày 21/12/2020 sang ngày 6/1/2021, thời gian diễn ra buổi đấu giá chuyển từ ngày 22/12/2020 sang ngày 7/1/2021.

Mặt khác, đến 14h30 ngày 7/1/2021, vì lý do tiếp tục triển khai bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Vocarimex không được cơ quan chức năng phê duyệt dẫn đến buổi đấu giá không thành, thì nhà đầu tư sẽ nhận lại cọc.

Được biết, SCIC bán đấu giá 44,2 triệu cổ phiếu VOC với giá 18.540 đồng/cp, dự thu tối thiểu 819 tỷ đồng. Có 2 nhà đầu tư gồm Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) và cá nhân Trần Hoàng Nam đăng ký mua trọng lô cổ phần Vocarimex. Nếu giao dịch thành công, Kido sẽ nâng sở hữu Vocarimex từ 51% lên 87,3%. Còn cá nhân Trần Hoàng Nam không sở hữu cổ phiếu VOC nào trước đó.

Đây là lần thứ 3 tổng công ty rao bán lô cổ phần Vocarimex. Hai lần trước tiến hành vào tháng 7/2019 và tháng 10-11 vừa qua đều phải hủy bỏ do không có nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký năng lực tại SCIC.