07:25 18/06/2007

VCBS mở phòng giao dịch Cầu Giấy

T.M.Đức

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) chuẩn bị khai trương phòng giao dịch mới tại Cầy Giấy (Hà Nội)

Mở thêm phòng giao dịch trên cùng địa bàn sẽ giảm tải và tạo thêm thuận lợi cho nhà đầu tư - Ảnh: Việt Tuấn.
Mở thêm phòng giao dịch trên cùng địa bàn sẽ giảm tải và tạo thêm thuận lợi cho nhà đầu tư - Ảnh: Việt Tuấn.
Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) chuẩn bị khai trương phòng giao dịch mới tại Cầy Giấy (Hà Nội).

Kế hoạch mở rộng trên đã được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận theo Quyết định số 362/QĐ-UBCK ngày 15/06/2007.

Phòng giao dịch mới này đặt tại tầng 1, toà nhà CTM, 299 Cầu Giấy, Hà Nội; thực hiện các nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, đại lý phân phối chứng khoán.

Đây là kế hoạch mở rộng của VCBS tại địa bàn Hà Nội, dự kiến sẽ góp phần giảm tải giao dịch tại trụ sở chính hiện nay.

Tại phòng giao dịch mới này, VCBS sẽ giảm phí giao dịch còn 0,2% cho khách hàng đến mở tài khoản và giao dịch kể từ ngày 18/6 đến hết ngày 31/7.