14:08 22/11/2019

Vi phạm công bố thông tin, KSK bị tạm ngừng giao dịch từ 25/11

Hà Anh

Đặc biệt là công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KSK trong thời gian qua - Nguồn: HNX.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu KSK trong thời gian qua - Nguồn: HNX.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc tạm ngừng giao dịch cổ phiếu KSK của Công ty Cổ phần Khoáng sản Luyện kim màu, từ ngày 25/11 tới.

Lý do mà HNX đưa ra là tổ chức niêm yết không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện bị kiểm soát, thuộc trường hợp bị ngừng giao dịch theo quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 15 Quy chế niêm yết.

Đặc biệt là công ty vẫn chưa công bố báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2018, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018, Báo cáo thường niên năm 2018, Báo cáo quản trị bán niên 2019, báo cáo tài chính quý 2/2019, Báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2019 và báo cáo tài chính quý 3/2019.

HNX sẽ có thông báo cho phép cổ phiếu KSK được giao dịch trở lại hoặc chuyển sang diện cảnh báo/kiểm soát sau khi công ty khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch theo Quy chế niêm yết.

Cùng ngày, HNX cũng có văn nhắc nhắc nhở Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải phòng (mã HCT) trên toàn thị trường do công ty này đã vi phạm công bố thông tin 03 lần kể từ ngày 1/1/2019 thuộc trường hợp tổ chức niêm yết bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường theo quy định tai khoản 1 Điều 12 Quy chế niêm yết.