21:15 17/09/2019

Vi phạm hàng loạt, Globalmind Capital bị phạt nặng

Hà Anh

Vi phạm nhiều lỗi, Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital – GMC bị phạt với tổng số tiền lên tới 665 triệu đồng

Trang web của Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital.
Trang web của Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chứng khoán Globalmind Capital – GMC (Tp.HCM) với tổng số tiền lên tới 665 triệu đồng.

Theo đó, công ty này bị phạt 200 triệu đồng do cung cấp dịch vụ chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép, giấy chứng nhận hoặc chấp thuận.

Quyết định số 128/QĐ-UBCK ngày 29/11/2011 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến của Công ty đã hết hạn từ ngày 29/01/2016.

Ngày 16/05/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn yêu cầu Công ty giải trình việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra (11/07/2019), Công ty vẫn nhận lệnh giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư qua điện thoại và chưa đăng ký cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Công ty tiếp tục bị phạt 85 triệu đồng do thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông hoặc không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, trong năm 2019, Công ty thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 55 tỷ đồng lên 155 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-Đại hội đồng cổ đông ngày 23/04/2018. 

Theo đó, phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua là bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Nghiệp vụ kinh doanh được cấp phép hiện tại là môi giới chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán. 

Tuy nhiên, ngày 26/02/2019, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện chuyển 38,5 tỷ đồng đặt cọc mua bất động sản và 61,1223 tỷ đồng đặt cọc mua cổ phần/chứng khoán (theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông).

Đồng thời, công ty buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.

Công ty bị phạt tiếp 150 triệu đồng do không xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng. Tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa hoàn thiện việc xây dựng hệ thống quản lý tách bạch tiền của khách hàng theo phương thức nhà đầu tư trực tiếp mở tài khoản tại ngân hàng thương mại.

Phạt 85 triệu đồng do không thiết lập hệ thống kiểm toán nội bộ. 

Phạt tiếp 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn, không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật các tài liệu: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Biên bản kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2018, Nghị quyết HĐQT số 02/2019/NQ-HĐQT ngày 25/02/2019 của HĐQT về thông qua các giao dịch đặt cọc, nhận chuyển nhượng bất động sản và giao dịch đặt cọc, mua cổ phần/chứng khoán; Công ty không trình bày nội dung về giao dịch với người có liên quan trong báo cáo tài chính quý 1/2019).

Cuối cùng là phạt 85 triệu đồng do báo cáo có nội dung không chính xác. Cụ thể, tại các báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ tháng 12/2018 và tháng 1-6/2019, Công ty báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đều trên 180%. Tuy nhiên sau khi thực hiện tính toán lại cho thấy tại báo cáo tháng 12/2018 và tháng 1/2019, tỷ lệ an toàn tài chính của công ty <180%, tại báo cáo tháng 1-6/2019 tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty <150%).

Bên cạnh đó, công ty buộc cải chính thông tin theo quy định tại Khoản 5 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.