16:08 15/08/2007

Vì sao Kiểm toán UHY được chấp thuận?

Minh Đức

Thông tin phản hồi từ đại diện Công ty Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY và trả lời của Ủy ban Chứng khoán

Sau khi VnEconomy đăng tải thông tin bạn đọc thắc mắc về trường hợp UHY được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận thực hiện kiểm toán đối với các doanh nghiệp phát hành, niêm yết…, ông Đặng Trần Tùng, đại diện UHY đã có phản hồi với những thông tin giải thích như sau.

UHY là thành viên của Hãng kiểm toán UHY Quốc tế, được thành lập trên cơ sở tách một phần lớn về bộ phận (khoảng 80% nhân sự) từ Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính quốc tế IFC (thành lập năm 2001).

Ban lãnh đạo cao nhất của IFC (Hội đồng thành viên góp vốn) đã quyết định tách phần lớn IFC ra nhập thành viên của Hãng kiểm toán UHY Quốc tế (UHY International), có biên bản họp hội đồng thành viên và đã được thống nhất trong toàn bộ Hội đồng thành viên của IFC ngày 10/8/2006.

Phần tách ra để gia nhập UHY bao gồm: 7/12 thành viên góp vốn, chiếm 55% tổng số vốn góp, 1 chủ tịch hội đồng thành viên kiêm phó giám đốc và hai phó giám đốc khác cùng với 8/10 trưởng phó phòng (tổng số nhân viên chuyển sang UHY chiếm 40/52 người), tổng số kiểm toán viên có chứng chỉ CPA là 9/13, tổng số khách hàng chủ yếu là 70/120.

Ngoài ra, phần tách ra thành lập UHY còn được giữ lại trụ sở của IFC lúc đó là Số 25A, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, cùng hầu hết tài sản và trang thiết bị để thuận tiện cho việc sớm đưa UHY vào hoạt động.

Việc tách ra nói trên, theo ông Tùng, đã thể hiện hoàn toàn trên Biên Bản họp Hội đồng thành viên của IFC ngày 10/8/2006 và trên thực tế mọi việc diễn ra đúng như tinh thần biên bản họp hội đồng thành viên này.

Ông Tùng cũng khẳng định “việc UHY là một phần lớn của IFC tách ra là một thực tế không thể phủ nhận, có phân chia tài sản, phân chia nhân viên, phân chia khách hàng, phân chia trụ sở làm việc… Tất cả đều minh bạch trong hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước… Việc chấp thuận UHY của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước còn dựa trên lịch sử hình thành của công ty”.

Còn theo trả lời của Ban Quản lý phát hành (Ủy ban Chứng khoán), nếu xét riêng thì Công ty UHY chưa đủ điều kiện về thời gian hoạt động; nhưng nếu tính tiền thân công ty là IFC thì “có thể coi công ty đã có thời gian hoạt động từ năm 2001”, đủ điều kiện như quy định.

Và trong quá trình xem xét hồ sơ của UHY, Ủy ban Chứng khoán cũng nhận được ý kiến của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán (Bộ Tài chính) về việc xem xét điều kiện thời gian hoạt động kiểm toán của UHY là “có thể được coi như thành lập từ năm 2001 để quyết định việc lựa chọn danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận”.