13:57 15/03/2023

VIB thông qua kế hoạch chia cổ tức 35%, lợi nhuận 12.200 tỷ đồng trong năm 2023

Thu Hà

Sáng 15/3, Ngân hàng Quốc Tế Việt Nam (VIB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại TP.HCM. Phương án chia cổ tức với tỷ lệ 35% gồm cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng, và kế hoạch lợi nhuận trước thuế 12.200 tỷ năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua...

Đại hội đồng cổ dông thường niên VIB năm 2023 diễn ra tại TP.HCM vào sáng ngày 15/3.
Đại hội đồng cổ dông thường niên VIB năm 2023 diễn ra tại TP.HCM vào sáng ngày 15/3.

LỢI NHUẬN TĂNG 15 LẦN SAU 6 NĂM CHUYỂN ĐỔI 

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông, trong 6 năm đầu của lộ trình chuyển đổi chiến lược 10 năm (2017-2026), VIB đã thiết lập được một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng vượt trội về quy mô, chất lượng và giá trị thương hiệu, đưa Ngân hàng vào nhóm dẫn đầu ngành về hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng quy mô tài sản và doanh thu, quản trị chi phí hiệu quả, kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

Lợi nhuận của VIB đã đạt mức tăng trưởng bình quân (CAGR) là 57%/năm trong suốt giai đoạn 6 năm qua, mức hiệu quả lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt trên 30% nhiều năm liên tiếp, vượt trội so với trung bình Top 10 ngân hàng niêm yết.

Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm, 2017-2022. Nguồn: BCTC, 2016-2022.
Tăng trưởng lợi nhuận hàng năm, 2017-2022. Nguồn: BCTC, 2016-2022.

Kiên định với chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu về quy mô và chất lượng, VIB hiện có tỷ trọng bán lẻ thuộc top đầu ngành với tỷ lệ gần 90% danh mục tín dụng và liên tục dẫn đầu thị phần trong các mảng kinh doanh trọng yếu như cho vay mua nhà, mua ô tô, thẻ tín dụng...

Trong năm 2022, VIB đã phát triển các dòng thẻ tín dụng dẫn đầu xu thế thị trường với các tính năng sản phẩm vượt trội và lần đầu được giới thiệu tại Việt Nam. Chi tiêu của khách hàng qua thẻ tín dụng VIB tăng trưởng khoảng 9 lần, từ gần 9.000 tỷ đồng năm 2018 lên đến mức 75.000 tỷ đồng năm 2022, đồng thời đứng đầu thị phần MasterCard tại Việt Nam.

Các gói tài khoản Sapphire cùng ứng dụng ngân hàng số MyVIB 2.0 là những sản phẩm, dịch vụ nổi bật góp phần quan trọng đưa cơ sở khách hàng của VIB tăng 1 triệu khách hàng mới, chạm mốc 4 triệu sớm hơn dự kiến và nâng tỷ lệ giao dịch trên nền tảng số đạt hơn 130 triệu lượt, tăng 73% so với năm 2021, tăng 26 lần sau 5 năm và chiếm đến 93% tổng lượng giao dịch bán lẻ.

Tăng trưởng số lượng giao dịch ngân hàng số, 2017-2022. Nguồn: Báo cáo quản trị của VIB.
Tăng trưởng số lượng giao dịch ngân hàng số, 2017-2022. Nguồn: Báo cáo quản trị của VIB.

QUẢN TRỊ RỦI RO VỮNG MẠNH, UY TÍN THƯƠNG HIỆU NGÀY CÀNG NÂNG CAO

Theo báo cáo của Hội đồng Quản trị, VIB là ngân hàng có tỷ lệ cho vay bán lẻ cao nhất thị trường với 90%, đồng thời là một trong những nhà băng có tỷ trọng trái phiếu trên tổng dư nợ ở nhóm thấp nhất ngành, chỉ chiếm 0,8% tổng dư nợ.

Trong năm 2022, Ngân hàng Nhà nước đã xếp hạng VIB ở nhóm cao nhất ngành dựa trên những đánh giá về mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, hiệu quả sinh lời, quản trị thanh khoản và các chỉ số về độ nhạy. VIB luôn tuân thủ các chỉ số Ngân hàng Nhà nước đề ra và thường xuyên đi tiên phong trong việc áp dụng các chuẩn mực quốc tế, trong đó có Basel II, Basel III và IFRS.

Theo Báo cáo phân tích, đánh giá độc lập của Moody’s và Credit Suisse phát hành đầu năm 2023, VIB là ngân hàng có bảng cân đối tài sản an toàn và vững mạnh. Trong đó, tỷ trọng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và cho vay đầu tư bất động sản trên Vốn chủ sở hữu ở mức thấp nhất trong Top 20 ngân hàng Việt Nam.

Một số chỉ số rủi ro chọn lọc. Nguồn: Báo cáo quản trị của VIB
Một số chỉ số rủi ro chọn lọc. Nguồn: Báo cáo quản trị của VIB

THÔNG QUA KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN, CHIA CỔ TỨC VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 

Đại hội đồng cổ đông VIB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 25.368 tỷ đồng, tăng 20,36%. Đại hội đồng cổ đông cũng đồng thuận với kế hoạch chi 35% cổ tức cho cổ đông, với mức tối đa 15% cổ tức tiền mặt, 20% cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ chia cổ tức cao đã được VIB duy trì thành thông lệ qua nhiều năm, góp phần gia tăng sự tin tưởng và gắn bó của cổ đông dành cho Ngân hàng.

Tỷ lệ chi trả cổ tức của VIB qua các năm. Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2022.
Tỷ lệ chi trả cổ tức của VIB qua các năm. Nguồn: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017-2022.

Trong giai đoạn tiếp theo, VIB đặt ra các chỉ tiêu tăng trưởng bền vững, tiên phong về nền tảng quản trị vững mạnh, dẫn đầu về số hóa và luôn nhất quán với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu về chất lượng và quy mô tại Việt Nam. VIB đặt mục tiêu thu hút 10 triệu khách hàng đến năm 2026, lợi nhuận tăng trưởng kép 20% - 30% cho giai đoạn 2022-2026, từ đó tăng trưởng năng động và bền vững giá trị vốn hóa cho cổ đông.

Để đạt được các mục tiêu kinh doanh năm 2023 và chiến lược cho giai đoạn chuyển đổi 2022 - 2026, Hội đồng Quản trị VIB xác định các định hướng chiến lược như sau:

Các định hướng chiến lược của VIB.
Các định hướng chiến lược của VIB.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 do Hội đồng Quản trị đề xuất, bao gồm tăng trưởng tổng tài sản, dư nợ, huy động vốn và lợi nhuận. Trong đó, mức tăng trưởng dư nợ tín dụng có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào giới hạn cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

Kế hoạch kinh doanh 2023.
Kế hoạch kinh doanh 2023.

Tại hội nghị, cổ đông đã bỏ phiếu bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IX (2023 - 2027). Với tỷ lệ đồng thuận cao, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 5 thành viên Hội đồng Quản trị, trong đó có 1 thành viên độc lập và 2 thành viên Ban kiểm soát.