08:18 05/07/2011

VIC lùi thời gian thanh toán cổ tức

Hà Anh

VIC thông báo công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc lùi thời gian thanh toán cổ tức đợt 1/2011

Công ty Cổ phần Vincom (mã VIC-HSX) thông báo công văn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi thời gian thanh toán cổ tức đợt 1/2011 của cổ phiếu VIC.

Theo đó, công ty sẽ thanh toán cổ tức 19,6 %/cổ phần vào ngày 2/8/2011 thay vì ngày 12/7/2011 như đã thông báo.

Tuy nhiên, công ty không công bố lý do lùi thời gian thanh toán cổ tức nói trên. Các nội dung khác tại Thông báo số 1750/TB-VSD của VSD không thay đổi.

Được biết, ngày 30/6, VIC đã nhận chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô Thị Sài Đồng (SDI) từ Công ty TNHH MTV Hanel, nâng số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch lên 30.500.000 cổ phiếu, chiếm 61% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng.