17:25 24/06/2017

[Video] Ba công ty đi đầu trong thử nghiệm taxi bay

Kim Tuyến

Dưới đây là 3 công ty đang sát nút nhau trong cuộc đua khai sinh dịch vụ "taxi bay" - cuộc cách mạng trong giao thông đô thị

Dưới đây là 3 công ty đang sát nút nhau trong cuộc đua khai sinh dịch vụ "taxi bay". Các công ty này đang phát triển công nghệ và dự kiến bay thử nghiệm trong thời gian tới - Nguồn: Wall Street Journal.<br>
Dưới đây là 3 công ty đang sát nút nhau trong cuộc đua khai sinh dịch vụ "taxi bay". Các công ty này đang phát triển công nghệ và dự kiến bay thử nghiệm trong thời gian tới - Nguồn: Wall Street Journal.<br>