15:42 30/05/2017

[Video] Xe tự lái của Tesla “nhìn đường” như thế nào?

Kim Tuyến

Dưới đây là video quay từ bên trong xe tự lái của Tesla do trang Business Insider giới thiệu

Video quay từ bên trong xe tự lái cho thấy cách chiếc xe phân tích giao thông và vật thể trên đường thông qua. Do các yếu tố liên quan tới pháp luật, trong xe có một tài xế, tuy nhiên anh này không phải làm gì ngoài việc ngồi nhìn chiếc xe tự di chuyển trên đường.<br>
Video quay từ bên trong xe tự lái cho thấy cách chiếc xe phân tích giao thông và vật thể trên đường thông qua. Do các yếu tố liên quan tới pháp luật, trong xe có một tài xế, tuy nhiên anh này không phải làm gì ngoài việc ngồi nhìn chiếc xe tự di chuyển trên đường.<br>