08:39 09/07/2007

Viễn thông Indonesia giảm vốn nước ngoài

Hoài Hương

Tại Indonesia, sở hữu nước ngoài trong các công ty điện thoại di động sẽ hạn chế ở mức 65%

Những quy định này nhằm hạn chế sử hữu nước ngoài trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia.
Những quy định này nhằm hạn chế sử hữu nước ngoài trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia.
Theo AP, tại Indonesia, sở hữu nước ngoài trong các công ty điện thoại di động sẽ hạn chế ở mức 65% và trong các công ty điện thoại cố định ở mức 49%.

Bộ trưởng Thương mại Indonesia Mari Elka Pangestu vừa cho biết như vậy đối với các công ty viễn thông được thành lập trong tương lai. Những quy định này nhằm hạn chế sử hữu nước ngoài trong các lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Chính phủ sẽ không cho phép bất kỳ sự gia tăng sở hữu nước ngoài trong các công ty vận hành mạng điện thoại di động và điện thoại cố định nếu số cổ phần họ nắm giữ vượt mức quy định mới.

Theo bà Bộ trưởng, người nước ngoài có thể sở hữu tới 20% công ty truyền thông trong nước nếu họ mua cổ phiếu thông qua thị trường chứng khoán.

Những lĩnh vực khác không cho phép sở hữu nước ngoài bao gồm đánh bạc và các công ty liên quan đến việc sản xuất một số hoá chất có thể được sử dụng để sản xuất vũ khí hoá học.