08:05 19/04/2007

Việt Nam chuẩn bị phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Minh Đức

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế

Nguồn vốn huy động từ thị trường nước ngoài sẽ được tập trung cho những dự án trọng điểm tại Việt Nam.
Nguồn vốn huy động từ thị trường nước ngoài sẽ được tập trung cho những dự án trọng điểm tại Việt Nam.
Trong năm nay, Việt Nam sẽ phát hành khoảng 1 tỷ USD trái phiếu Chính phủ với thời hạn 15 và 20 năm để cho vay lại đối với một số dự án quan trọng.

Thông tin này vừa được Văn phòng Chính phủ dẫn ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng tại Công văn số 2079/VPCP-KTTH.

Cụ thể, tại cuộc họp thảo luận Đề án của Bộ Tài chính về việc phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý tiếp tục phát hành trái phiếu quốc tế của Việt Nam ra thị trường vốn quốc tế.

Tổng giá trị trái phiếu phát hành dự kiến khoảng 1 tỷ USD, theo 3 hình thức: Chính phủ phát hành về cho vay lại, Chính phủ bảo lãnh cho doanh nghiệp phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường vốn quốc tế và doanh nghiệp tự trực tiếp phát hành không phải bảo lãnh của Chính phủ.

Điểm đến của nguồn vốn trên sẽ là những dự án quan trọng, có quy mô lớn như Dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, Dự án mua tàu vận tải của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam và Dự án thủy điện Xê ca mản 3 của Tổng công ty Sông Đà.

Về kế hoạch cụ thể, Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn chỉnh Đề án để báo cáo trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 tới.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ chủ trì cùng Bộ Tài chính điều chỉnh lại hạn mức vay thương mại năm 2007 hoặc năm 2008 cho các doanh nghhiệp trong nước có tính đến việc phát hành trái phiếu và bảo lãnh phát hành trái phiếu quốc tế này, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Vào tháng 10/2005, Việt Nam đã thành công trong lần đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ ra thị trường vốn quốc tế với tổng giá trị huy động 750 triệu USD.

Theo đánh giá của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh, Việt Nam đang đứng trước những thuận lợi trong hướng đi này. Chỉnh phủ cũng sẽ ủng hộ những doanh nghiệp lớn, đủ khả năng chủ động phát hành hoặc Chính phủ sẽ đứng ra bảo lãnh đối với những dự án quan trọng và có hiệu quả.