11:02 16/05/2018

Việt Nam có 8 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 2 tỷ USD

Duyên Duyên

Thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn giữ vị trí dẫn đầu

Riêng thặng dư thương mại của khối FDI trong 4 tháng đã đạt 10,96 tỷ USD, một đóng góp rất lớn để giúp cán cân thương mại của cả nước đạt 3,89 tỷ USD.
Riêng thặng dư thương mại của khối FDI trong 4 tháng đã đạt 10,96 tỷ USD, một đóng góp rất lớn để giúp cán cân thương mại của cả nước đạt 3,89 tỷ USD.

Trong 4 tháng đầu năm 2018, Việt Nam có 18 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó có 8 thị trường đạt trên 2 tỷ USD.

Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2018 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt kim ngạch 35,57 tỷ USD, giảm 11,1% so với kết quả thực hiện của tháng 3 trước đó.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa từ Việt Nam đạt 18,37 tỷ USD, giảm 13,1% so với tháng trước, nhập khẩu hàng hóa đạt 17,20 tỷ USD, giảm 8,9%.

Lũy kế 4 tháng đầu năm, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 143,89 tỷ USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu đạt 73,89 tỷ USD, tăng 19,2% và nhập khẩu đạt hơn 70 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung, cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 4/2018 thặng dư 1,16 tỷ USD, nâng cán cân thương mại 4 tháng từ đầu năm 2018 lên mức thặng dư 3,89 tỷ USD.

Về thị trường xuất khẩu, trong 4 tháng đầu năm 2018, có 18 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD, trong đó có 8 thị trường đạt trên 2 tỷ USD.

Việt Nam có 8 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 2 tỷ USD - Ảnh 1.

Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn là 2 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam

Trong số các thị trường có kim ngạch trên 2 tỷ USD thì xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất 104,3% (chủ yếu do xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 606 triệu USD).

Thị trường Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn giữ vị trí dẫn đầu trong số 8 thị trường xuất khẩu 2 tỷ USD của Việt Nam và đạt mức tăng trưởng khá.

Với 10 thị trường xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chỉ có thị trường Malaysia là giảm 4% so với cùng thời gian năm 2017.

Về thị trường nhập khẩu, trong 4 tháng đầu năm, có 11 thị trường Việt Nam đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỷ USD, trong đó có 7 thị trường đạt trên 2 tỷ USD.

Việt Nam có 8 thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 2 tỷ USD - Ảnh 2.

Việt Nam đang giảm xuất khẩu và tăng nhập khẩu từ thị trường Malaysia

Trong số các thị trường lớn này, Malaysia đang dẫn đầu về tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam với kim ngạch đạt 2,47 tỷ USD, tăng 42,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam nhập khẩu chủ yếu xăng dầu từ Malaysia với 768 triệu USD, tăng mạnh 115% so với cùng kỳ năm 2017.

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu hàng hóa sang Việt Nam nhiều nhất, với 18,6 triệu USD, tăng 9,5%. Đứng thứ hai là Hàn Quốc với tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Việt Nam đạt 14,89 triệu USD.

Thống kê từ Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tháng 4/2018 đạt 22,51 tỷ USD, giảm 15,6% so với tháng trước.

Tính chung, kim ngạch xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 93,92 tỷ USD, tăng 13,7%, tương ứng tăng 11,31 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Có thể thấy, cán cân thương mại hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 4/2018 đạt mức thặng dư 2,89 tỷ USD. Từ đó, đưa cán cân thương mại của nhóm doanh nghiệp này trong 4 tháng đầu năm 2018 lên mức thặng dư 10,96 tỷ USD, một đóng góp rất lớn để giúp cán cân thương mại của cả nước đạt 3,89 tỷ USD.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp FDI trong tháng này đạt 12,7 tỷ USD, giảm 16,7% so với tháng trước, đưa kim ngạch xuất khẩu của khối này trong 4 tháng đầu năm 2018 lên 52,44 tỷ USD, tăng 19,4% so với cùng thời gian năm trước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong tháng 4/2018 đạt 9,81 tỷ USD, giảm 14,1% so với tháng trước, đưa kim ngạch trong 4 tháng đầu năm 2018 đạt 41,48 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước.