18:53 19/08/2016

Việt Nam phản ứng báo cáo tự do tôn giáo của Mỹ

Hà Minh

Báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Lê Hải Bình.
Ngày 19/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã trả lời câu hỏi phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 10/8/2016, Bộ Ngoại giao Mỹ ra báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2015.

Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp, hệ thống pháp luật của Việt Nam và được bảo đảm, tôn trọng trên thực tế, ông Lê Hải Bình nói.

Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Nhà nước Việt Nam đã và đang thực thi nhiều chính sách và biện pháp cụ thể để đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng. Chính điều này đã tạo nên một đời sống tôn giáo, tín ngưỡng hết sức phong phú, sinh động ở Việt Nam.

Cũng theo ông Lê Hải Bình, Việt Nam ghi nhận một số điều chỉnh trong báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 của Bộ Ngoại giao Mỹ so với các báo cáo trước đây, song đáng tiếc báo cáo vẫn tiếp tục đưa ra một số đánh giá không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.