10:28 19/03/2010

Việt Nam sẽ chuyển sang dùng hộ chiếu điện tử

Hà Anh

Năm 2011, đề án quốc gia về sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử của Việt Nam sẽ chính thức được thực hiện

Đến năm 2015, 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử.
Đến năm 2015, 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử.
Năm 2011, đề án quốc gia về sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử của Việt Nam sẽ chính thức được thực hiện.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 64/TB-VPCP, thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về đề án quốc gia “Sản xuất và phát hành hộ chiếu điện tử Việt Nam".

Cụ thể, Thủ tướng đã giao Bộ Công an tiếp tục thực hiện Chỉ thị 29/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 11/12/2007, yêu cầu bộ này phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan, nghiên cứu việc thu và sử dụng nguồn thu lệ phí hộ chiếu của đề án trình Thủ tướng xem xét, quyết định.

Với đề án này, hộ chiếu cá nhân sẽ được áp dụng công nghệ gắn chíp, mọi thông tin về nhân thân của người được cấp hộ chiếu sẽ được gắn vào con chíp. Việc quản lý hồ sơ xin cấp hộ chiếu (như nhận dạng, đọc tên tuổi và các thông tin cá nhân) sẽ thông qua hệ thống con chíp. Hộ chiếu gắn chíp điện tử sẽ chống được việc làm thông tin giả để xin cấp hộ chiếu.

Được biết, mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, 100% hộ chiếu được cấp cho công dân Việt Nam phục vụ công tác xuất, nhập cảnh là hộ chiếu điện tử.