06:34 21/01/2021

Vietbank chỉ lãi 29 tỷ trong quý 4/2020

nguyên Minh

Dù đã tối đa hóa thu nhập từ đầu tư chứng khoán nhưng lợi nhuận của ngân hàng vẫn giảm 84% trong quý 4

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 với lợi nhuận sụt giảm mạnh.

Trong quý 4 này, thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ đạt 85,7 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2019. VBB cho biết thu nhập lãi thuần giảm chủ yếu do ngân hàng thực hiện cơ cấu nợ theo thông tư 01 đối với những khoản vay của khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 (ngưng dự thu)

Trong khi lãi từ hoạt động dịch vụ và hoạt động khác lần lượt giảm 11% và 13,5% thì hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư trong kỳ tăng mạnh (+43%), mang về 252 tỷ đồng, đây là bước đi nhằm tối đa hóa thu nhập từ đầu tư của VBB. 

Vậy nhưng chi phí hoạt động không những không được cắt giảm mà còn gia tăng khiến lợi nhuận thuần chỉ còn lại 10 tỷ đồng. Nhờ hoàn nhập 18 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng mà VBB vẫn còn lãi được 29 tỷ đồng trước thuế. Mức lợi nhuận này cũng đã giảm tới 84% so với quý 4/2019. 

Cả năm 2020, thu nhập lãi thuần chỉ đạt 573 tỷ, chưa bằng một nửa năm 2019. Lợi nhuận trước thuế giảm 65%, đạt 402,7 tỷ đồng. 

Trước đó, VBB đã đặt ra 3 kịch bản cho kế hoạch kinh doanh năm 2020 với kịch bản thấp nhất là 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và dư nợ tín dụng tối đa 44.908 tỷ đồng, kịch bản lạc quan nhất là lợi nhuận xấp xỉ năm 2019 với 613 tỷ đồng. 

Trên thực tế, dư nợ tín dụng cuối năm của VBB cũng đã đạt được 44.801 tỷ đồng, tương đương tăng 9,4% so với hồi đầu năm. Cùng với đó, nợ xấu của VBB cũng gia tăng. Tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ cho vay đã tăng từ 1,31% hồi đầu năm lên 1,75% cuối quý 4 vừa qua. Tổng tài sản cuối năm 2020 ở mức 91.660 tỷ đồng, tăng 33% so với đầu năm. 

Trong khi tăng trưởng cho vay ở mức 9,4 thì tiền gửi của khách hàng tăng đến 30% trong năm, đạt 64.534 tỷ đồng. Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác cũng tăng 41% lên 11.984 tỷ đồng.