21:08 20/01/2021

Chứng khoán HSC: Năm 2020 lãi ròng 530 tỷ đồng, tăng trưởng 23%

Quỳnh Nguyễn

Tại ngày 31/12/2020, dư nợ cho vay giao dịch chứng khoán đạt gần 8.624 tỷ đồng, tăng 82,1% so với hồi đầu năm. Số vay nợ phát sinh trong năm của HSC với các ngân hàng lên đến 25.320 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, mã: HCM) công bố Kết quả Kinh doanh Quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, quý 4/2020, HSC đạt doanh thu hơn 514 tỷ đồng, tăng mạnh 54% so với cùng kỳ quý 4/2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019.

Lũy kế cả năm 2020, HSC ghi nhận doanh thu thuần 1.591 tỷ đồng, tăng 26% so với cả năm 2019 và hoàn thành 123% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế lũy kế cả năm 2020 đạt 530 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, hoàn thành 117% kế hoạch cả năm 2020 được Đại hội Cổ đông thông qua vào tháng 06/2020.

Mức thu nhập trên vốn cổ phần bình quân (ROAE) là 12,1%. Thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) năm 2020 đạt 1.738 đồng/cổ phiếu. Kết thúc năm 2020, tổng tài sản của HSC đạt 12.488 tỷ đồng, tăng 67% so với tổng tài sản tại ngày 30/12/2019.

Kết quả kinh doanh trong năm 2020 được đóng góp chính từ các mảng kinh doanh: môi giới, cho vay ký quỹ, tự doanh, và tư vấn tài chính doanh nghiệp. Trong đó, doanh thu phí môi giới đạt 621 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2019 và chiếm 39% tổng doanh thu của HSC; doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 549 tỷ đồng, tăng nhẹ 8% so với cùng kỳ và chiếm 35% tổng doanh thu HSC.

Chứng khoán HSC: Năm 2020 lãi ròng 530 tỷ đồng, tăng trưởng 23% - Ảnh 1.

Nguồn: HSC

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt doanh thu ấn tượng với 369 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2019 và đóng góp 23% vào tổng doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp đạt 38 tỷ đồng, giảm 30% so với năm 2019.

Báo cáo tài chính của HSC cho biết, hoạt động cho vay margin và tự doanh đóng góp đến 75% thu nhập của HSC trong năm 2020.

Chứng khoán HSC: Năm 2020 lãi ròng 530 tỷ đồng, tăng trưởng 23% - Ảnh 2.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính HSC

Tại ngày 31/12/2020, dư nợ cho vay giao dịch chứng khoán đạt gần 8.624 tỷ đồng, tăng 82,1% so với hồi đầu năm. Ở chiều ngược lại, HSC có dư nợ vay ngắn hạn cuối kỳ 6.717 tỷ đồng. Dù vậy, số vay nợ phát sinh trong kỳ lên đến 25.320 tỷ đồng.