09:14 27/04/2021

Vietbank đặt mục tiêu lợi nhuận 1.100 tỷ đồng trong năm 2021

Thu Hà -

Ngoài mục tiêu lợi nhuận 1.100 tỷ đồng, Vietbank còn lên kế hoạch niêm yết trên sàn HOSE…

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Ngân hàng Việt Nam Thương Tín - Vietbank (mã chứng khoán VBB) tổ chức ngày 26/04/2021 đã thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, kế hoạch kinh doanh 2021 của Vietbank được xây dựng phù hợp với tình hình chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cụ thể, tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước (trong điều kiện khi được Ngân hàng Nhà nước xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 21%; tổng huy động vốn đạt: 91.000 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ 2020. Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần năm 2020; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới ngưỡng 2%.

Ngoài kế hoạch kinh doanh, Đại hội đồng cổ đông Vietbank năm 2021 còn thông qua một số nội dung đáng chú ý khác, gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Tờ trình sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức, quản trị, kiểm soát, điều hành (Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát); Báo cáo tiến độ triển khai hồ sơ tăng vốn năm 2020, thực hiện mua cổ phiếu quỹ, niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Theo Vietbank, năm 2021 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Vietbank, năm mở đầu một nhiệm kỳ mới, một giai đoạn hoạt động mới với định hướng “tăng tốc, tăng trưởng quy mô, đồng hành và chia sẻ cùng khách hàng trong mùa Covid 19 đồng thời tập trung đầu tư xây dựng nền tảng vững chắc về nhân sự, công nghệ, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế để đáp ứng cho chiến lược phát triển lâu dài được ổn định và bền vững. Mục tiêu lớn của Vietbank trong giai đoạn sắp tới là “top 15 Ngân hàng thương mại có quy mô tổng tài sản lớn nhất vào năm 2025”.

Về việc tăng vốn điều lệ, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản đồng ý cho Vietbank tăng vốn điều lệ thêm gần 587 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2017 - 2019. Sau khi hoàn tất thủ tục, vốn điều lệ của Vietbank sẽ tăng lên mức gần 4.777 tỷ đồng. Dự kiến trong quý 2/2021, Ngân hàng sẽ hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ.

Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.
Các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE), theo lãnh đạo Vietbank, Ngân hàng đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật để niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, trong năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cũng như tình hình hồ sơ đăng ký niêm yết mới tại HOSE của các công ty đại chúng bị hoãn chưa giải quyết do hệ thống quá tải, nên việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu của Vietbank chưa thực hiện được trong năm 2020. Vì vậy, Vietbank việc thực hiện niêm yết trên HOSE khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi trên cơ sở đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Đại hội cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 với sự thống nhất cao. Theo đó, Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2025 bao gồm: Ông Dương Nhất Nguyên, Bà Quách Tố Dung, Bà Lê Thị Xuân Lan, Bà Lương Thị Hương Giang và Ông Nguyễn Hữu Trung; Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025 gồm Ông Mạc Hữu Danh, Ông Hứa Ngọc Nghĩa và Bà Nguyễn Đỗ Xuân Dung.

Trải qua hơn 14 năm hoạt động và phát triển, Vietbank đã ghi những dấu ấn nổi bật khi liên tiếp đươc các tổ chức uy tín vinh danh thông qua các giải thưởng giá trị: “Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam”, “Ngân hàng có Sản phẩm/Dịch vụ sáng tạo tiêu biểu” và “Triển khai công nghệ ngân hàng lõi tốt nhất năm 2020", "Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin & Dùng 2020", "Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2020”.

 

Ngay sau đại hội đồng cổ đông, Vietbank đã kiện toàn bộ máy bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025. Theo đó, Hội đồng quản trị Vietbank thống nhất bầu ông Dương Nhất Nguyên giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Hữu Trung giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm thành viên Hội đồng quản trị độc lập; Ông Hứa Ngọc Nghĩa làm Trưởng Ban Kiểm soát.