12:32 01/02/2021

VietJet Air lãi 70 tỷ đồng trong năm 2020

KIỀU LINH

Bất chấp dịch Covid 19 tác động tiêu cực lên toàn ngành hàng không, VietJet Air vẫn báo lãi 70 tỷ đồng trong năm 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 của VietJet Air ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận 4.429 tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2019. Doanh thu giảm song chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vẫn tương đương dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh còn 261,7 tỷ đồng, giảm 67%. 

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu của hãng hàng không giá rẻ ghi nhận 18.209 tỷ đồng, giảm 64% so với năm 2019. Doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh song chi phí lãi vay, phần lỗ từ các công ty liên kết cũng tăng theo dẫn đến Vietjet lỗ 2.395 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh, trong khi năm ngoái lãi 3.847 tỷ đồng.

Thu nhập khác của Vietjet tăng mạnh, ghi nhận 2.528 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với năm 2019, nhờ đó ghi nhận lãi từ hoạt động kinh doanh khác của Vietjet 2.518 tỷ đồng. 

Sau khi trừ đi thuế, lợi nhuận của Vietjet ghi nhận 70 tỷ đồng, giảm 54 lần so với năm 2019 song đây là kết quả hiếm hoi của ngành hàng không Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung đang chịu tác động tiêu cực từ Covid 19.

Mặc dù báo cáo tài chính không thuyết minh chi tiết khoản thu nhập khác 2.528 tỷ đồng trong năm 2020 của Vietjet là gì song bảng lưu chuyển tiền tệ cho thấy, trong năm Vietjet Air đã thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác được 2.137 tỷ đồng, trong khi năm 2019 không ghi nhận khoản này. Như vậy có thể nói thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn trở thành "vị cứu tinh" cho Vietjet Air trong bối cảnh hoạt động kinh doanh chính gặp khó, thua lỗ?

Nhờ đâu VietJet Air lãi 70 tỷ đồng trong "năm Covid"? - Ảnh 1.

Doanh thu các mảng của Vietjet trong quý 4/2020 hầu hết đều giảm so với quý 4 năm 2019. Tuy vậy có sự cải thiện đáng kể ở doanh thu hoạt động phụ trợ đã chiếm đến 38% cơ cấu doanh thu. Điều này cho thấy trong bối cảnh khó khăn từ hoạt động bán vé máy bay hãng đã tăng cường các dịch vụ phụ trợ gồm dịch vụ vận chuyển hàng hoá, bán hàng hoá trên tàu bay, doanh thu quảng cáo và hoa hồng bán hàng…

Trong kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ so với năm 2019 song chi phí nhân viên vẫn tăng, ghi nhận Vietjet chi trả 58 tỷ đồng cho chi phí nhân viên, tăng gần 34% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng tài sản của Vietjet Air cuối kỳ ghi nhận 47.088 tỷ đồng, giảm nhẹ so với con số 48.858 tỷ đồng của năm 2019. Nợ phải trả 32.108 tỷ đồng, chiếm 68% nguồn vốn, gấp 2 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ ngắn hạn 20.993 tỷ đồng, chiếm một nửa là vay nợ tài chính. Nợ dài hạn 11.115 tỷ đồng, trong đó có 1.347 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy, Vietjet Air âm dòng tiền từ hoạt động kinh doanh 4.897 tỷ đồng, trong khi con số này năm ngoái là 2.026 tỷ đồng. Để có tiền, Vietjet Air thanh lý tài sản cố định và tài sản dài hạn khác được 2.137 tỷ đồng, trong khi năm 2019 không ghi nhận khoản này. Nhờ vậy lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư ghi nhận 2.785 tỷ đồng, trong khi năm ngoái âm 3.100 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 3.054 tỷ đồng.