21:51 29/10/2022

Vietnam Airlines báo doanh thu tăng 5 lần, lỗ giảm mạnh trong quý 3/2022

Kiều Linh

Báo cáo tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - (Vietnam Airlines, mã chứng khoán: HVN-HOSE) ghi nhận bức tranh kinh doanh khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ công ty mẹ quý 3/2022 đạt 14.651 tỷ đồng, tăng 5 lần so với quý 3/2021. Lỗ gộp chỉ còn 268 tỷ đồng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là 2.755 tỷ đồng. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh giảm chỉ còn 2.217 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, Vietnam Airlines lỗ 2.210 tỷ đồng giảm 20% so với con số năm ngoái là 2.772 tỷ đồng.

Hợp nhất toàn tổng công ty, Vietnam Airlines lỗ 2.546 tỷ đồng giảm mạnh 28% so với con số của quý 3 năm ngoái là 3.531 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng năm 2022, Tổng công ty báo lỗ 6.867,9 tỷ đồng, giảm 34% so với 9 tháng năm 2021.

Bảng cân đối kế toán hợp nhất giữa niên độ ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền 13.034 tỷ đồng, tăng 1.678 tỷ đồng so với con số đầu năm. Tổng cộng tài sản 62.576 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân lỗ hợp nhất quý 3 giảm mạnh so với quý 3/2021, theo Vietnam Airlines, chủ yếu nhờ công ty mẹ giảm lỗ và các công ty con như Skypec, Vaeco, Viags… đều kinh doanh có lãi. Đây là kết quả bước đầu khả quan sau khi Tổng công ty chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 và cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh và bổ sung nguồn vốn và dòng tiền cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, do thị trường vận chuyển quốc tế vẫn đang phục hồi chậm, cộng thêm các yếu tố tiêu cực phát sinh như giá nhiên liệu tăng cao, xung đột chiến tranh Nga- Ukraine và các rủi ro tài chính (tỷ giá, lãi suất) gia tăng nên hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn tiếp tục bị thua lỗ trong quý 3 và 09 tháng đầu năm 2022.

Lỗ quý 3/2022 của Vietnam Airlines giảm so với cùng kỳ năm 2021. 
Lỗ quý 3/2022 của Vietnam Airlines giảm so với cùng kỳ năm 2021. 

Dự báo về thị trường quốc tế, theo Vietnam Airlines, hàng không quốc tế sẽ từng bước được phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty sẽ có kết quả tích cực hơn vào năm 2023.

Tổng công ty cũng đã hoàn thành Đề án cơ cấu giai đoạn 2021-2025, đã báo cáo cổ đông và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong đề án, năm 2022 Tổng công ty sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp để khắc phục tình trạng lỗ hợp nhất và âm vốn chủ sở hữu hợp nhất như thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng cường thích nghi, nhanh chóng phục hồi và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập, dòng tiền và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Tổng công ty tin tưởng hoạt động kinh doanh đã từng bước ổn định và đang chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho giai đoạn phục hồi và phát triển trong giai đoạn tới”, lãnh đạo Vietnam Airlines nhấn mạnh.