Vietnam Airlines dự kiến giảm lỗ hơn 5.000 tỷ so với kế hoạch, có lãi sau hai năm

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, Vietnam Airlines sẽ giảm lỗ hơn 5.000 tỷ so với kế hoạch...

Ảnh minh hoạ.

AN NHIÊN

29/12/2020 15:23

Tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, ông Đặng Ngọc Hoà, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết, tính đến cuối tháng 12/2020, doanh thu hợp nhất năm 2020 của Vietnam Airlines ước đạt hơn 42,5 nghìn tỷ đồng, trong đó công ty mẹ ước đạt hơn 32,9 tỷ đồng, đều vượt so với kế hoạch, lần lượt là 1.937 tỷ đồng (4,8%) và 448 tỷ đồng (1,4%).

Lỗ hợp nhất dự kiến mức hơn 14,4 nghìn tỷ đồng, trong đó số lỗ của Công ty Mẹ dự kiến ở mức hơn 12.000 tỷ đồng, giảm lỗ 2.420 tỷ đồng so với kế hoạch.

Mức lỗ sẽ giảm thêm khoảng hơn 2.800 tỷ đồng khi hoàn tất các thủ tục điều chỉnh khấu hao, phân bổ chi phí sửa chữa, bảo dưỡng theo chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn của Chính phủ.

Trong giai đoạn 2021-2025 tới đây, Vietnam Airlines sẽ tập trung khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tái cơ cấu sở hữu vốn và tài chính, tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư,  nâng cao hiệu quả doanh nghiệp với các nghiệp vụ bán/bán và thuê lại các tàu bay… nhằm cải thiện dòng tiền, xóa lỗ lũy kế, tạo nguồn tiền đầu tư phát triển.

Vietnam Airlines dự kiến phục hồi doanh thu và có lãi từ năm 2013 và hết lỗ lũy kế vào năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, Vietnam Airlines cũng thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với quy mô 8.000 tỷ đồng. Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) thay mặt Chính phủ đầu tư mua cổ phiếu tại Vietnam Airlines.

Vốn chủ sở hữu của hãng sẽ ở mức 8.278 tỷ đồng (hết năm 2020) và 8.242 tỷ đồng (hết năm 2021). Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu hết năm nay dự kiến ở mức 6,19 lần sẽ giảm xuống còn 5,22 lần (cuối năm 2021).

Vietnam Airlines sẽ sử dụng 8.000 tỷ đồng từ việc phát hành cổ phiếu để thanh toán toàn bộ các khoản nợ quá hạn, bù đắp phần vốn thiếu hụt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, trả các khoản vay ngắn hạn, dài hạn tại các ngân hàng.

Hãng cũng kêu gọi các cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản, thời gian vay 3 năm, lãi suất ưu đãi như khoản tái cấp vốn. 

Đại hội cũng thông qua bầu ông Lê Trường Giang, Chánh văn phòng Vietnam Airlines vào HĐQT, người đại diện phần vốn nhà nước, thay cho ông Dương Trí Thành hết nhiệm kỳ. Vietnam Airlines cũng dự kiến bầu mới Tổng giám đốc thay ông Dương Trí Thành.