22:57 26/09/2010

VIG: Chỉ bán được hơn 27% số cổ phiếu phát hành riêng lẻ

N.Anh

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG) vừa công bố kết quả của đợt phát hành riêng lẻ

Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của VIG là 341,33 tỷ đồng.
Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của VIG là 341,33 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (mã VIG-HNX) vừa công bố kết quả của đợt phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, VIG chào bán là 15 triệu cổ phần, ngày kết thúc thanh toán tiền mua cổ phiếu là ngày 22/2/2010.

Kết quả, VIG chào bán thành công 100% số cổ phần chào bán cho cán bộ công nhân viên (số lượng chào bán là 750.000 cổ phiếu với giá 10.500 đồng ); với nhà đầu tư lớn và khách hàng, số lượng chào bán là 14,25 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, trong đó chỉ bán được 3.383.800 cổ phiếu, chiếm 23,74% số lượng cổ phiếu đăng ký mua.

Tổng cộng, VIG bán được 4.133.800 cổ phiếu, chiếm 27,55% số cổ phiếu được chào bán với tổng số tiền thu được là 48,48 tỷ đồng.

Kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của VIG là 341,33 tỷ đồng.