22:12 18/04/2018

Vinacomin lên kế hoạch bán vốn tại loạt công ty con

Bạch Dương

Trong đó, có nhiều doanh nghiệp thuộc tập đoàn nhiều lần bán vốn không thành công.

Lương của lao động ngành than khá khiêm tốn chỉ hơn 10,8 triệu đồng/tháng.
Lương của lao động ngành than khá khiêm tốn chỉ hơn 10,8 triệu đồng/tháng.

Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vừa có báo cáo sắp xếp đổi mới doanh nghiệp và báo cáo lương thưởng năm 2017.

Theo đó, năm 2017, số lao động của công ty mẹ tập đoàn là 52.791 người, mức lương bình quân đạt 10,5 triệu đồng/tháng. Tính cả quỹ tiền thưởng, phúc lợi phân phối, lao động ngành than có thu nhập bình quân đạt 10,8 triệu đồng/tháng.

Năm 2018, Vinacomin đặt kế hoạch nâng lương bình quân lên 10,85 triệu đồng/tháng/người, và thu nhập sau phúc lợi đạt 11,3 triệu đồng/người/tháng. Số lao động dự kiến sẽ giảm nhẹ xuống 52.324 người.

Về thu nhập lãnh đạo, Vinacomin có 17 lãnh đạo, trong đó lương cơ bản đạt 32,4 triệu đồng/người/tháng. Sau khi chia phúc lợi, thưởng, mức lương bình quân của các lãnh đạo này đạt 58,1 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2018, Vinacomin đặt mục tiêu thu nhập lãnh đạo giảm nhẹ xuống còn 54,8 triệu đồng/tháng/người. Tuy nhiên đây chỉ là kế hoạch. Thực tế, năm 2017, lương lãnh đạo cấp quản lý trong kế hoạch chỉ là 48,4 triệu đồng/người/tháng nhưng thực hiện cao hơn nhiều.

Về tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, năm 2018, Vinacomin sẽ triển khai cổ phần hoá với Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải, Viện cơ khí năng lượng và mỏ. Đồng thời tập đoàn sẽ thoái sạch vốn tại Công ty Cổ phần Cơ điện Uông Bí, Công ty Cổ phần Đại lý Hàng Hải, Công ty Cổ phần Vận tải Thuỷ,  Công ty Cổ phần Địa chất và Khoáng sản, Công ty Alumina Campuchia - Việt Nam, Công ty TNHH Vinacomin - Lào, Công ty Cơ khí Hòn Gai, Công ty Cơ khí Ôtô Uông Bí, Công ty Sản xuất Thương mại Uông Bí, Công ty Xây lắp Môi trường TKV,

Đồng thời, tập đoàn cũng lên kế hoạch thoái vốn xuống dưới 36% với Công ty Cổ phần Tin học, công nghệ và môi trường, xuống 51% ở Công ty Cổ phần Địa chất Mỏ, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc,...

Với Tổng công ty Khoáng sản TKV, Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc, theo kế hoạch, tập đoàn sẽ nắm giữ tỷ lệ vốn 65%. Trong năm 2017, công ty đã triển khai nhưng chưa thành công do không tìm kiếm được nhà đầu tư để chuyển nhượng. Tập đoàn sẽ tiếp tục thực hiện thoái vốn trong năm 2018.

Với Tổng công ty Điện lực TKV, kế hoạch, tập đoàn sẽ chỉ nắm 51 -65% vốn tại đây song năm 2017 công ty đã bán vốn nhưng chưa thành công do không có nhà đầu tư chiến lược. Tập đoàn dự kiến sẽ thoái một phần vốn trong năm nay.

Năm 2018, Vinacomin cũng dự kiến giải thế Công ty Liên doanh Khoáng sản Steung Treng (CPC).

Mới đây, Vinacomin đã công bố doanh thu quý 1 tập đoàn đạt  30.291 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận đạt 900 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch năm.