17:14 10/06/2021

Vinaconex dự kiến phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ

Hà Anh -

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HOSE) vừa công bố Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu Vinaconex...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Vinaconex dự kiến phát hành 2.200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Loại trái phiếu phát hành là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có bảo đảm.

Cụ thể: kỳ hạn của trái phiếu phát hành được chia làm 10 loại, trong khoảng từ 30-84 tháng. Dự kiến Vinaconex sẽ phát hành trong quý 2 và quý 3/2021 với mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ kinh doanh cho Tổng Công ty.

Quyết định của HĐQT VCG.
Quyết định của HĐQT VCG.

Vinaconex cho biết, mục đích phát hành là tăng quy mô vốn hoạt động để tham gia hợp tác đầu tư cùng CTCP Đầu tư Phát triển Du lịch Vinaconex (ITC) phát triển phân khu cao tầng CT02 của Dự án Cát Bà Amatina và các hạng mục hạ tầng của dự án này nhằm kết nối Phân khu CT02 thống nhất với toàn thể Dự án Cát Bà Amatina.

Mức lãi suất áp dụng cho 4 kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên, tương ứng 12 tháng đầu tiên kể từ ngày phát hành sẽ là 8,5%. Sau đó, mức lãi suất áp dụng cho các kỳ điều chỉnh lãi suất tiếp theo sẽ được xác định bằng lãi suất tham chiếu công thêm biên độ 3%/năm - trong đó, lãi suất tham chiếu được xác định bằng bình quân lãi suất huy động tiền gửi/tiết kiệm bằng VND áp dụng đối với khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 tháng thông thường, thanh toán cuối kỳ, công bố tại 4 NH (Vietcombank, Vietinbank, BIDV và TPBank) vào ngày xác định.

Lãi suất cụ thể có thể được điều chỉnh phù hợp theo thỏa thuận của Vinaconex và bên mua trái phiếu.

Trước đó, HĐQT Vinaconex thông qua việc chia 36.216.961 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9%. Thời gian dự kiến là trong quý 2 và 3/2021 và số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ Thặng dư vốn; Quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - trong đó: theo BCTC hợp nhất 2020 đã kiểm toán thì thặng dư vốn cổ phần là 355 tỷ đồng; quỹ đầu tư phát triển là 892 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.156,6 tỷ đồng (tương ứng số tiền dự kiến là gần 362,2 tỷ đồng).

Tính đến hết 31/3/2021, VCG ghi nhận số cổ phiếu có giá gần 1.644 tỷ đồng, tương ứng 45.383 đồng/cổ phiếu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.487,6 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu thuần của VCG đạt 952 tỷ đồng giảm nhẹ so với thực hiện cùng kỳ (1.000,5 tỷ đồng); trong kỳ, Vinaconex ghi nhận 452 tỷ đồng từ lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh từ 100,9 tỷ lên hơn 451 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 345 tỷ đồng- trong khi cùng kỳ, VCG chỉ lãi gần 64 tỷ đồng, cao gấp 5,4 lần so với quý 1/2020, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là hơn 341 tỷ đồng; EPS đạt 858 đồng.

Năm 2021, VCG dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả thực hiện năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.008 tỷ đồng giảm 40% so với thực hiện 2020.

Như vậy, VCG mới hoàn thành được 7,8% mục tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành được 34% mục tiêu về lợi nhuận.

Trên thị trường, sau khi giảm xuống mốc thấp nhất trong 52 tuần là 43.000 đồng/cổ phiếu thì giá cổ phiếu VCG đã hồi phục lên mốc 49.200 đồng/cổ phiếu (chốt phiên 19/4) thì nay chốt phiên 9/6 giá cổ phiếu VCG lại giảm còn 46.000 đồng/cổ phiếu.