14:17 10/06/2021

Chứng khoán Agribank muốn bán hết cổ phiếu quỹ, giá 13.500 đồng

Hà Anh -

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank (mã AGR-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ AGR...

Sơ đồ giá cổ phiếu AGR từ đầu năm.
Sơ đồ giá cổ phiếu AGR từ đầu năm.

Theo đó, AGR thông qua phương án bán 800.000 cổ phiếu quỹ, giá bán tối thiểu là 13.500 đồng/cổ phiếu và giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan để thực hiện bán.

Được biết, tính tới 31/3/2021, doanh nghiệp đang ghi nhận giá trị cổ phiếu quỹ là 10,67 tỷ đồng, tương ứng 800.047 cổ phiếu quỹ. Như vậy, ước tính giá mua cổ phiếu quỹ trung bình là 13.337 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường, sau khi đạt mốc 15.000 đồng/cổ phiếu, giá cao nhất trong 52 tuần qua, thì cổ phiếu AGR giảm về còn 13.050 cổ phiếu (chốt phiên ngày 8/6) và kết thúc phiên 9/6, giá cổ phiếu AGR tăng lên 13.550 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 1/2021, tổng doanh thu hoạt động quý 1/2021 của AGR tăng mạnh từ 48,5 tỷ hồi quý 1/2020 lên gần 103 tỷ đồng - trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đã tăng từ hơn 112 triệu đồng lên 45,99 tỷ đồng; lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng từ 12,9 tỷ đồng lên 21,4 tỷ đồng; doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng từ 6,3 tỷ đồng lên 16,5 tỷ đồng và lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm từ 26,67 tỷ xuống gần 18 tỷ đồng.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 của AGR cũng tăng mạnh từ hơn 13 tỷ hồi quý 1/2020 lên hơn 37 tỷ đồng. Cũng tính đến 31/3, công ty có lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm hơn 226,7 tỷ đồng.

Còn trên Bản lưu chuyển tiền tệ, công ty ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm nhưng đã giảm hơn 30 tỷ so với cùng kỳ còn âm 61,6 tỷ đồng.