14:04 04/11/2019

Vinaconex ITC tổ chức họp đại hội cổ đông kiện toàn nhân sự và tăng vốn

Thùy Linh

Sáng nay 4/11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex – ITC) đã họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Đây sẽ là cú hích để Vinaconex - ITC triển khai dự án khu nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), với diện tích gần 173ha.
Đây sẽ là cú hích để Vinaconex - ITC triển khai dự án khu nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), với diện tích gần 173ha.

Sáng nay 4/11, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex – ITC) đã họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.800 tỷ đồng, đồng thời kiện toàn nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên hội đồng quản trị của ông Nguyễn Xuân Đông và ông Hoàng Tuấn Khải và đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của ông Tôn Thất Diên Khoa, đồng thời bầu bổ sung ông Trần Quang Phụng, bà Trần Thị Thu Hồng vào chức vụ thành viên hội đồng quản trị, ông Bùi Đức Nguyên vào chức vụ thành viên Ban kiểm soát.

Như vậy, hội đồng quản trị của Vinaconex - ITC nhiệm kỳ 2018-2023 có 6 thành viên gồm ông Dương Văn Mậu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị và các thành viên hội đồng quản trị gồm ông Đào Ngọc Thanh, ông Vũ Mạnh Hùng, ông Trần Quang Phụng, bà Trần Thị Thu Hồng và ông Mai Khắc Trinh; Ban kiểm soát có 3 thành viên gồm ông Vũ Văn Mạnh, ông Bùi Đức Nguyên và bà Lê Thu Minh.

Đại hội đồng cổ đông bất thường của Vinaconex - ITC cũng đã thông qua chủ trương phát hành 144 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư chiến lược, tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 1.800 tỷ đồng. Đây sẽ là cú hích để Vinaconex - ITC triển khai dự án khu nghỉ dưỡng Cát Bà Amatina (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng), với diện tích gần 173ha.

Được biết, dự án Cát Bà Amatina đã triển khai hơn 10 năm, nhưng cho đến nay dự án vẫn đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng.