11:10 17/05/2021

Vinaconex sắp chi hết cổ phiếu quỹ cho cổ đông, tỷ lệ 9%

N.Anh -

Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (mã VCG-HOSE) thông báo Quyết định của HĐQT về phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để chia cho cổ đông hiện hữu...

Sơ đồ giá cổ phiếu VCG từ đầu năm 2021.
Sơ đồ giá cổ phiếu VCG từ đầu năm 2021.

Theo đó, HĐQT Vinaconex thông qua việc chia 36.216.961 cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 9%. Thời gian dự kiến là trong quý 2 và 3/2021 và số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nguồn vốn thực hiện chia cổ phiếu quỹ từ Thặng dư vốn; Quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - trong đó: theo BCTC hợp nhất 2020 đã kiểm toán thì thặng dư vốn cổ phần là 355 tỷ; quỹ đầu tư phát triển là 892 tỷ; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 2.156,6 tỷ (tương ứng số tiền dự kiến là gần 362,2 tỷ đồng).

Mới đây, Vinaconex đã hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ 765.000 cổ phần tại CTCP Xây dựng Đà Nẵng và kể từ ngày 10/5, công ty này không còn là công ty con của VCG.

Kết thúc quý 1/2021, doanh thu thuần của VCG đạt 952 tỷ đồng giảm nhẹ so với thực hiện cùng kỳ (1.000,5 tỷ đồng); trong kỳ, Vinaconex ghi nhận 452 tỷ đồng từ lãi chuyển nhượng công ty con, công ty liên doanh liên kết.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh từ 100,9 tỷ lên hơn 451 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 345 tỷ - trong khi cùng kỳ, VCG chỉ lãi gần 64 tỷ, cao gấp 5,4 lần so với quý 1/2020, lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là hơn 341 tỷ đồng; EPS đạt 858 đồng.

Năm 2021, VCG dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 12.230 tỷ đồng, tăng 41% so với kết quả thực hiện năm 2020, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.008 tỷ đồng giảm 40% so với thực hiện 2020. Như vậy, VCG mới hoàn thành được 7,8% mục tiêu về doanh thu nhưng đã hoàn thành được 34% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến hết 31/3/2021, VCG ghi nhận số cổ phiếu có giá gần 1.644 tỷ đồng, tương ứng 45.383 đồng/cổ phiếu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.487,6 tỷ đồng.