13:36 14/04/2021

Vĩnh Hoàn muốn tăng sở hữu tại phồng tôm Sa Giang lên gần 77%

Hà Anh

HĐQT Thuỷ sản Vĩnh Hoàn vừa thông qua kế hoạch mua thêm 1,8 triệu cổ phần, tương đương 25,43% tổng số cổ phần đã phát hành của SGC

SGC đã trở thành công ty con của Vĩnh Hoàn với tỷ lệ nắm giữ là 51,29%, kể từ ngày 22/1 vừa qua.
SGC đã trở thành công ty con của Vĩnh Hoàn với tỷ lệ nắm giữ là 51,29%, kể từ ngày 22/1 vừa qua.

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn (mã VHC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch mua thêm cổ phần của CTCP XNK Sa Giang (mã SGC-HNX).

Theo đó, HĐQT Thuỷ sản Vĩnh Hoàn vừa thông qua kế hoạch mua thêm 1,8 triệu cổ phần, tương đương 25,43% tổng số cổ phần đã phát hành của SGC.

Được biết, ngày 22/1/2021, VHC đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng gần 3,6 triệu cổ phiếu, tương đương 51,29% vốn và đây là lượng cổ phiếu mua từ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) và SGC đã trở thành công ty con của Vĩnh Hoàn với tỷ lệ nắm giữ là 51,29%.

Như vậy nếu hoàn tất đợt giao dịch mới, VHC sẽ nắm tới 76,72% vốn tại doanh nghiệp này.

Trước đó vào ngày 9/4, ĐHĐCĐ bất thường của SGC cũng đã chấp thuận cho một số cổ đông lớn chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Bên nhận chuyển nhượng chính là VHC còn bên chuyển nhượng gồm 4 cá nhân. Cụ thể: ông Lê Văn Phúc chuyển nhượng 161.802 cổ phiếu, chiếm 2,26%; ông Lê Văn Ân chuyển nhượng 120.939 cổ phiếu, chiếm 1,68%; bà Nhữ Thị Loan chuyển nhượng 28.400 cổ phiếu, chiếm 0,4% và bà Trần Thị Thanh Thúy chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phần, chiếm 21,08%% vốn SGC.

Ngày 29/4 tới, VHC sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu thuần đạt 8.600 tỷ đồng, tăng 1.563 tỷ đồng so với thực hiện năm 2020, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế đạt 700 tỷ đồng, giảm so với mức 719 tỷ đồng đạt được năm 2020; cổ tức 10-20% bằng tiền.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu thuần của công ty đạt 7.037 tỷ đồng, tăng 9% so với thực hiện năm 2019 và lãi đạt 719 tỷ đồng, chỉ bằng 90% kế hoạch (800 tỷ).