14:32 11/09/2019

Vissan bị phạt do kê khai hóa đơn bất hợp pháp

Thủy Tiên

Tổng số tiền Vissan phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là gần 604 triệu đồng

VSN hiện đang có giá 33.000 đồng/cổ phiếu
VSN hiện đang có giá 33.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (Vissan – mã chứng khoán VSN) mới đây đã có thông báo về việc nhận được quyết định xử phạt và vi phạm về thuế của Cục Thuế Tp.HCM.

Cụ thể, công ty bị truy thu thuế với số tiền hơn 444,9 triệu đồng. Trong đó, truy thu hơn 59 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng do Vissan đã khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào các hóa đơn bất hợp pháp, kê khai sai thuế suất thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê tủ đông, kê khai thiếu thuế giá trị gia tăng hoạt động cho thuê mặt bằng.

Truy thu 385,7 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp do công ty kê khai chi phí các hóa đơn bất hợp pháp, đã tính vào chi phí được trừ khoản khấu hao tài sản cố định không phục vụ hoạt động kinh doanh làm giảm số thuế phải nộp.

Ngoài ra, Cục Thuế Tp.HCM cũng đề nghị phạt một lần 13,8 triệu đồng tiền thuế do kê khai sai hoá đơn bất hợp pháp; phạt 86,2 triệu đồng về hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; phạt 35 triệu đồng về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Cùng với khoản 24 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế được tính đến ngày 3/9/2019, tổng số tiền Vissan phải nộp vào Ngân sách Nhà nước là gần 604 triệu đồng.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu công ty này ghi nhận 2.350 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt gần 100 tỷ đồng, tăng 38,1% chủ yếu do hoàn nhập quỹ Khoa học công nghệ 20 tỷ đồng. Tổng tài sản tính đến ngày 30/6/2019 đạt 1.654 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thời điểm đầu năm.

Trên thị trường chứng khoán, VSN hiện đang có giá 33.000 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 2.896 tỷ đồng.