14:59 09/05/2011

VIX đổi tên thành Công ty Chứng khoán Xuân Thành

Minh Hà

Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành là bà Vũ Cẩm La Hương chức vụ Tổng Giám đốc

Sàn chứng khoán VIX.
Sàn chứng khoán VIX.
Ngày 6/5/2011, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 30/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 70/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Vincom ngày 10/12/2007 với nội dung chấp thuận cho công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành (Xuanthanhsc).

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là bà Vũ Cẩm La Hương chức vụ Tổng Giám đốc.

Trước đó, VIX cho biết, doanh thu quý 1/2011 của công ty đạt 934,988 triệu đồng; trong đó, doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán đạt 507,977 triệu đồng; hoạt động đầu tư chứng khoán góp vốn đạt 45,77 triệu đồng; doanh thu hoạt động tư vấn đạt 45,45 triệu đồng; doanh thu khác đạt 335,78 triệu đồng;

Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh -355,7 triệu đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -4,44 tỷ đồng; tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  -6,23 tỷ đồng.

Năm 2011, công ty đặt mục tiêu với vốn điều lệ đạt 300 tỷ đồng; doanh thu đạt 97,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 60 tỷ và 45 tỷ đồng; lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 1.500 đồng.