12:39 28/06/2010

Vốn vay WB của Việt Nam lên mức kỷ lục

Anh Quân

WB vừa phê duyệt bốn khoản tín dụng có tổng giá trị gần 457 triệu USD, nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam

Trụ sở WB tại Washington, Mỹ.
Trụ sở WB tại Washington, Mỹ.
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa phê duyệt bốn khoản tín dụng có tổng giá trị gần 457 triệu USD, nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam.

Như vậy, cùng với khoản tín dụng này, tổng số vốn WB cho Việt Nam vay trong năm tài chính này, bắt đầu từ 1/7/2009 đến hết 30/6/2010, đã lên đến con số kỷ lục là 2,13 tỷ USD.

Theo bản thông cáo báo chí phát đi từ WB, các khoản tín dụng lần này được cung cấp bởi Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), một tổ chức của WB, hỗ trợ giảm nghèo thông qua việc cấp tín dụng không lãi và tài trợ không hoàn lại cho các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm bất bình đẳng và cải thiện đời sống người dân.

Cụ thể, khoản tín dụng lớn nhất trị giá tới 180 triệu USD được cấp cho dự án các trường đại học kiểu mới, nhằm thiết lập và thí điểm một khuôn khổ chính sách mới cho việc quản trị, tài chính và đảm bảo chất lượng của trường đại học mô hình mới.

“Điều này sẽ giúp Việt Nam phát triển một mô hình hệ thống giáo dục đại học có tính sáng tạo, chất lượng cao cũng như hướng tới phát triển các kỹ năng đáp ứng thị trường cho thanh niên khi bước vào thị trường lao động”, thông cáo từ WB cho biết.

Tiếp theo là khoản tín dụng hỗ trợ giảm nghèo lần thứ 9 trị giá 150 triệu USD, khoản thứ 4 trong chu trình 5 năm, nhằm hỗ trợ việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

Khoản tín dụng này nhằm giúp Việt Nam chuyển đổi từ một nền kinh tế quá độ lên một nước có thu nhập trung bình, thông qua việc hỗ trợ cải cách trong các lĩnh vực hội nhập toàn cầu; phát triển khu vực tư nhân; cơ sở hạ tầng; giáo dục; y tế; bảo trợ xã hội; quá trình lập kế hoạch; quản lý tài chính công; phát triển pháp luật; cải cách quản lý công...

Một khoản tín dụng khác trị giá 100 triệu USD nhằm hỗ trợ các cơ quan chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực lập kế hoạch và chuẩn bị dự án đầu tư công hiệu quả hơn, đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Và cuối cùng, một khoản tín dụng trị giá 26,5 triệu USD được bổ sung cho dự án tăng cường hiệu quả hệ thống điện, cổ phần hóa và năng lượng tái tạo.