13:09 30/08/2019

VTC cắt giảm 40% nhân sự, 60% quỹ lương để đạt kế hoạch 2018!

Thủy Diệu

"Để hoàn thành kế hoạch năm 2018, Tổng công ty đã phải chủ động cắt giảm 40% số lượng nhân dự và 60% quỹ lương thực hiện so với năm 2017"

Có thể xem đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC.
Có thể xem đây là một trong những thời điểm khó khăn nhất của Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC.

Thông tin kém vui trên được Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC) đưa ra tại văn bản công bố thông tin doanh nghiệp về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 mới được gửi tới hai bộ Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch và Đầu tư.

VTC cho biết, trong giai đoạn 2017-2018, Tổng công ty đã phải đối mặt với rất nhiều tác động khách quan của thị trường, dự báo sẽ còn nhiều khó khăn mới trong năm 2019, đà đi xuống của tình hình kinh doanh vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Sau giai đoạn xóa lỗ lũy kế, toàn bộ các nguồn lực của Tổng công ty ty đã được sử dụng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2017, đến năm 2018, mặc dù các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động được giao đã giảm so với năm trước, nhưng để hoàn thành kế hoạch năm 2018, Tổng công ty đã phải chủ động cắt giảm 40% số lượng nhân sự và 60% quỹ lương thực hiện so với năm 2017", văn bản của VTC cho biết.

Theo Tổng công ty VTC, trong bối cảnh không có nguồn lực tài chính để đầu tư phát triển kinh doanh, tình hình kinh doanh chưa thể cải thiện trong thời gian ngắn, do đó VTC đặt mục tiêu trọng tâm ngăn chặn đà suy giảm quy mô các dịch vụ, tiết giảm tối đa các chi phí, duy trì hiệu quả, vượt qua chu kỳ kinh doanh hiện tại.

Bên cạnh đó, VTC cũng sẽ tập trung hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2019 – 2025, trong đó trọng tâm là công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhằm thu hút các nguồn lực bên ngoài, đồng thời điều chỉnh mô hình và cơ chế hoạt động phù hợp với xu hướng phát triển chung.

Theo Tổng công ty VTC, năm 2018, thực hiện kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ về việc bàn giao tài sản, tài chính của Đài VTC sang Đài VOV và các hướng dẫn của các cơ quan chức năng, VTC đã thực hiện điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính của Tổng công ty giai đoạn 2016 – 2017 và năm 2018, đây là sự điều chỉnh do các yếu tố khách quan.

Đến nay VTC vẫn chưa được phê duyệt xếp loại doanh nghiệp năm 2017, năm 2018. Theo đó, Tổng công ty cũng chưa được giao các chỉ tiêu giao kế hoạch năm 2019. Do vậy, các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 công bố là các chỉ tiêu theo đăng ký kế hoạch của VTC đã báo cáo các cơ quan chức năng.

Về kế hoạch đầu tư phát triển, tổng công ty này chỉ dành ra khoảng 64,45 tỷ đồng, trong đó tổng mức đầu tư cho công ty mẹ là 53 tỷ đồng, đầu tư cho các đơn vị thành viên là 11,4 tỷ đồng.

Còn chỉ tiêu sản xuât kinh doanh (theo đăng ký của VTC), năm 2019, công ty đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1.848 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 40,9 tỷ đồng, nộp ngân sách 217 tỷ đồng.

Có thể thấy mục tiêu này giảm rất mạnh so với năm 2018 (kế hoạch) là 3.000 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 89 tỷ đồng, 352 tỷ đồng là nộp ngân sách và tổng vốn đầu tư của 2018 là 296 tỷ đồng.

Mới đây, tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 được Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC công bố, cho biết doanh thu, lợi nhuận tiếp tục giảm mạnh và cũng là kỳ kinh doanh đầy khó khăn của VTC.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu công ty mẹ VTC đạt 694 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch năm, giảm 39% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận công ty mẹ đạt 6,6 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm, giảm 46%. Nộp ngân sách nhà nước đạt 86 tỷ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch năm, và giảm 40% so với cùng kỳ 2018.