12:15 05/09/2019

VTC sang SCIC, VNPost "ở lại" Bộ

Thủy Diệu

Phó thủ tướng đồng ý chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) về SCIC

Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPost đến 2020.
Phó thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPost đến 2020.

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp ngày 20/8 về chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost).

Theo đó, Phó thủ tướng đồng ý việc Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VTC về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo quy định của pháp luật sau khi hoàn tất việc bàn giao tài sản, tài chính của Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC (Đài VTC) về Đài Tiếng nói Việt Nam như kết luận của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo 143 này 19/8/2019.

Phó thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPost đến 2020 để ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với nhiệm vụ, kế hoạch Nhà nước giao tại Quyết định 41 ngày 3/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định doanh nghiệp thực hiện duy trì, quản lý mạng bưu chính công cộng, cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu chính quốc tế.

Trong quá trình hoạt động, căn cứ tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất Thủ tướng Chính phủ cơ quan thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại VNPost, bảo đảm yêu cầu quản lý theo quy định và phát huy tốt nhất hiệu quả sản xuất kinh doanh của VNPost.

Sau năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát đánh giá để có đề xuất phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiến nghị chuyển quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện sang SCIC để đơn vị này thực hiện phương án cổ phần hóa.

Đối với Tổng công ty VTC, có thể xem đây là trong những giai đoạn khó khăn nhất đối với doanh nghiệp này. Mới đây, tại báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 được Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC công bố, cho biết doanh thu, lợi nhuận tiếp tục giảm mạnh.

Theo đó, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu công ty mẹ VTC đạt 694 tỷ đồng, hoàn thành 48% kế hoạch năm, giảm 39% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận công ty mẹ đạt 6,6 tỷ đồng, hoàn thành 52% kế hoạch năm, giảm 46%. Nộp ngân sách nhà nước đạt 86 tỷ đồng, hoàn thành 51% kế hoạch năm, và giảm 40% so với cùng kỳ 2018.

Thậm chí trước đó, năm 2018, để hoàn thành kế hoạch năm, Tổng công ty VTC đã phải chủ động cắt giảm 40% số lượng nhân sự và 60% quỹ lương thực hiện so với năm 2017.