08:57 02/10/2018

Vụ 8B Lê Trực: Chuyển cơ quan cảnh sát điều tra xem xét

Lan Ca

Chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra xem xét, điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan tại Dự án số 8B Lê Trực và các sai phạm của Chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội

Vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực là vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật về xây dựng nghiêm trọng.
Vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực là vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật về xây dựng nghiêm trọng.

Trong thời gian tới UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo quận Ba Đình, các Sở ngành liên quan xử lý dứt điểm giai đoạn 2 (phá dỡ tầng 18 và 17), phối hợp cung cấp hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Dự án số 8B Lê Trực và các sai phạm của chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội.

Nội dung trên được đưa ra tại báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về dự án đầu tư xây dựng tại số 8B Lê Trực, quận Đống Đa vừa được UBND Tp. Hà Nội gửi Thủ tướng Chính phủ.

Báo cáo cho biết, sau khi quá trình phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19) hoàn thành, mặc dù UBND Thành phố đã có nhiều văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn trả thanh toán tạm ứng cho UBND quận Ba Đình (thông báo kết luận cuộc họp số 486/TB-UBND ngày 16/5/2018, văn bản số 4529/VP-ĐT ngày 15/6/2018), chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị thanh toán (văn bản số 726/TCHC-KT ngày 27/7/2018 và cam kết với UBND quận Ba Đình ngày 22/8/2019) nhưng hiện nay, UBND quận Ba Đình vẫn chưa nhận được số tiền mà chủ đầu tư cam kết thanh toán hoàn trả (trước đó, sau nhiều lần đôn đốc, ngày 16/6/2016, Công ty May Lê Trực đã chuyển 201,6 triệu đồng cho nhà thầu thi công phá dỡ).

Trong khi trước đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo UBND quận Ba Đình tạm ứng ngân sách để thực hiện cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm. Theo đó, UBND quận Ba Đình đã ký hợp đồng thi công phá dỡ giai đoạn 1 (tầng 19) với nhà thầu là Công ty Cổ phần hạ tầng Phương Bắc với giá trị gói thầu (khái toán) là 14 tỷ đồng, nhà thầu giám sát thi công pháp dỡ là Công ty Cổ phần quản lý xây dựng Quốc tế với giá trị (tạm tính) là 348 triệu đồng và đã tạm ứng ngân sách với số tiền là 7,1 tỷ đồng cho UBND phường Điện Biên để tạm ứng 7 tỷ đồng cho nhà thầu thi công phá dỡ và 100 triệu đồng cho nhà thầu tư vấn giám sát.

Báo cáo của UBND Tp. Hà Nội cũng cho biết, trong quá trình phá dỡ giai đoạn 1, chủ đầu tư đã liên tục có đơn kêu cứu, kiến nghị, đồng thời có đơn khởi kiện Chủ tịch UBND quận Ba Đình, đề nghị dừng cưỡng chế phá dỡ công trình làm ảnh hướng đến quá trình xử lý vi phạm.

Đến giai đoạn 2 của việc thực hiện phá dỡ phần vi phạm (tầng 18 và 17), ngày 27/7/2018, Công ty Cổ phần May Lê Trực có văn bản số 726/TCHC-KT gửi UBND Thành phố về việc nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của UBND Thành phố kiến nghị được tự nguyện phá dỡ giai đoạn 2 tòa nhà và đề nghị Thành phố không chuyển Cơ quan Công an điều tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đầu tư, xây dựng theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Thông báo kết luận số 697/TB-UBND ngày 10/7/2018.

Mặc dù UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của chủ đầu tư, nhưng đến ngày 23/8, Sở Xây dựng Hà Nội có văn bản gửi UBND Thành phố, cho biết, chủ đầu tư chưa tự nguyện tổ chức thực hiện phá dỡ giai đoạn 2 mà chỉ cam kết chịu trách nhiệm tạm ứng chi phí thiết kế, chi phí phá dỡ…

UBND Tp. Hà Nội cho biết, sau khi xem xét báo cáo đề xuất của UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan, UBND Thành phố đã có Thông báo số 486/TB-UBND ngày 16/5/2018 về Kết luận của tập thể lãnh đạo UBND Thành phố về phương án phá dỡ giai đoạn 2 và chỉ đạo UBND quận Ba Đình, Sở Xây dựng xử lý vi phạm theo nguyên tắc "sai đến đâu, xử lý đến đó"; trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng từ phần mong thì xử lý toàn bộ công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực.

Sở Xây dựng sau đó đã có báo cáo nêu rõ các nội dung vi phạm về chiều cao các tầng, diện tích sàn các tầng, khoảng giật cấp công trình cụ thể và đề xuất xử lý toàn bộ phần vi phạm trật tự xây dựng tại dự án trên.

UBND Tp. Hà Nội cũng cho biết, để khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/7/2018, UBND Thành phố tiếp tục tổ chức cuộc họp tập thể UBND Thành phố để xem xét, tổng hợp các vi phạm trật tự xây dựng, tìm mối liên hệ của Chủ đầu tư tại 3 dự án xây dựng công trình tại 8B Lê Trực quận Ba Đình, 102 Trường Chinh quận Đống Đa và 302 Cầu Giấy quận Cầu Giấy (3 dự án có đăng ký kinh doanh khác nhau nhưng đều có người đại diện theo pháp luật là ông Trần Đức Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị) để xử lý theo quy định.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp UBND Thành phố đã có Thông báo số 697/TB-UBND ngày 10/7/2018 chỉ đạo: Thanh tra Thành phố, Sở Xây dựng, UBND các quận Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm tại các dự án 8B Lê Trực, 102 Trường Chinh và 302 Cầu Giấy cho Công an Thành phố để chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định;

UBND quận Ba Đình khẩn trương triển khai cưỡng chế Giai đoạn 2 công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực: phá dỡ tầng 18 và 17 của công trình vi phạm; Cục Thuế Hà Nội tiến hành thanh tra việc tuân thủ pháp luật về thuế của Chủ đầu tư tại các dự án có liên quan; yêu cầu Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy Thành phố khẩn trương lập hồ sơ tổng hợp các vi phạm của Chủ đầu tư về quy định phòng cháy và chữa cháy chuyển Công an Thành phố.

"Vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực là vụ việc phức tạp, vi phạm pháp luật về xây dựng nghiêm trọng. Trong thời gian tới UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo quận Ba Đình, các Sở ngành liên quan xử lý dứt điểm giai đoạn 2 (phá dỡ tầng 18 và 17) của công trình vi phạm tại dự án; phối hợp cung cấp hồ sơ chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra để xem xét, tiến hành điều tra các sai phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Dự án số 8B Lê Trực và các sai phạm của Chủ đầu tư trên địa bàn TP. Hà Nội", báo cáo của UBND TP. Hà Nội cho biết.