18:13 07/10/2013

Xả gần hết quỹ bình ổn bình ổn giá xăng dầu

Song Hà

Số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết hết quý 3/2013 là 58,6 tỷ đồng

Một số doanh nghiệp đã bị âm quỹ bình ổn giá trong quý 3/2013.<br>
Một số doanh nghiệp đã bị âm quỹ bình ổn giá trong quý 3/2013.<br>
Bộ Tài chính vừa công bố tình hình trích lập, sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tính đến hết tháng 9/2013.

Theo đó, số dư quỹ bình ổn giá đến tính đến hết quý 2/2013 là 55,467 tỷ đồng. Tổng số trích quỹ bình ổn trong quý 3, tính từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013 là hơn 1.043 tỷ đồng.

Bộ cũng cho biết, tổng số sử dụng quỹ trong quý 3/2013, tính từ ngày 1/7/2013 đến hết ngày 30/9/2013 là 1.040,629 tỷ đồng.

Như vậy, số dư quỹ bình ổn giá đến hết hết quý 3/2013 là 58,601 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tính đến quý 3/2013, một số doanh nghiệp vẫn có số dư quỹ khá lớn như: Petrolimex có số dư quỹ là hơn 205 tỷ đồng, sau khi đã sử dụng hơn 523 tỷ đồng trong quý 3. Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) có số dư quỹ cuối quý 3/2013 -209 tỷ đồng; Tổng công ty Xăng dầu Quân đội có số dư quỹ hơn 180 tỷ.

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đầu mối khác tính đến hết quý 3/2013 lại có số dư quỹ bị âm khá lớn như: Tổng công ty Petec âm 145 tỷ, Tổng công ty Thương mại và Dầu khí Đồng Tháp âm 33 tỷ đồng, Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam âm 37 tỷ... nên tổng số dư quỹ đến hết quý 3/2013 của quỹ chung chỉ là hơn 58 tỷ đồng.

Cuối tháng 9 vừa qua, trước xu thế giá thế giới điều chỉnh giảm liên tiếp, Thủ tướng đã chỉ đạo liên  Bộ Công Thương - Tài chính xem xét, yêu cầu các doanh nghiệp xăng dầu trong nước giảm giá bán lẻ mặt hàng này. Tuy nhiên, từ đó đến nay, giá xăng dầu vẫn được giữ nguyên.