23:12 10/05/2019

Xây tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thanh Hóa

Nguyên Hà

Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án

Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.
Dự án sẽ được đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT.

Cụ thể, đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất cơ quan thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương - Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, Phó thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với phần vốn ngân sách Trung ương; đồng thời hướng dẫn tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ trình theo đúng quy định.

Theo quyết định đã được Thủ tướng phê duyệt quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển, tuyến đường đi qua 6 địa phương là: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Các sự án này được xác định đầu tư với quy mô cấp 3; chủ yếu đầu tư trong giai đoạn trước năm 2020, trừ một số đoạn đi qua các tỉnh Thái Bình với 7/50 km; Nam Định với 29/73,5 km được xác định đầu tư trong giai đoạn sau năm 2020.