16:42 09/10/2013

Xem xét nhiều vấn đề quan trọng của nền kinh tế

Nguyễn Lê

Tại phiên họp từ 10 - 15/10/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của nền kinh tế

Không ít chuyên gia kinh tế cho rằng, những yếu kém của nền kinh tế hầu 
như vẫn y nguyên, khi tái cơ cấu chưa mang lại kết quả đáng kể nào.
Không ít chuyên gia kinh tế cho rằng, những yếu kém của nền kinh tế hầu như vẫn y nguyên, khi tái cơ cấu chưa mang lại kết quả đáng kể nào.
Bên cạnh dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, việc chuẩn bị kỳ họp thứ sáu của Quốc hội, tại phiên họp thứ 22 từ 10 - 15/10/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều vấn đề quan trọng của nền kinh tế.

Theo chương trình dự kiến, báo cáo về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày vào chiều 10/10. Đây cũng là nội dung được mổ xẻ khá sâu tại một số diễn đàn về kinh tế vĩ mô trong thời gian qua.

Báo cáo gần đây của Bộ đánh giá, tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm so với yêu cầu, việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và hệ thống ngân hàng còn nhiều vướng mắc và cách làm.

Không ít chuyên gia kinh tế cho rằng, những yếu kém của nền kinh tế hầu như vẫn y nguyên, khi tái cơ cấu chưa mang lại kết quả đáng kể nào.

Ngoài nội dung trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015), năm 2014 và đến hết năm 2015.

Thông tin từ việc thẩm tra các nội dung nói trên cho thấy, một số chỉ tiêu rất quan trọng của nền kinh tế, trong đó có GDP của cả năm nay và trung bình 5 năm 2011 - 2015 sẽ không thể về đích.

Một số nội dung khác được bàn thảo tại phiên họp có liên quan đến việc xử lý khoản lãi dầu, khí nước chủ nhà và tiền đọc, sử dụng tài liệu dầu khí nộp tập trung về Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam năm 2012, báo cáo của Chính phủ về quy hoạch tổng thể về thủy điện, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên. Đồng thời xem xét báo cáo của Chính phủ sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, việc phát hành trái phiếu Chính phủ cho Quốc lộ 1 và Quốc lộ 14.

Các dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam và dự án Luật công an nhân dân (sửa đổi), Luật Đấu thầu cũng tiếp tục được cho ý kiến trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp sẽ khai mạc vào ngày 21/10 tới đây.