11:32 08/10/2022

Xử phạt Louis Holdings gần 200 triệu đồng do giao dịch cổ phiếu "chui"

Thu Minh

Tổng số tiền Louis Holdings bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt gần 200 triệu đồng do giao dịch cổ phiếu "chui"

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước mới đây đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Louis Holdings.

Theo đó, Louis Holdings bị phạt 125 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Công ty cổ phần Louis Holdings (Công ty)- tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Kiều Liên- Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Louis Capital (mã chứng khoán: TGG) đã mua 335.000 cổ phiếu TGG (tương ứng 3.350.000.000 đồng mệnh giá cổ phiếu TGG) từ ngày 15/7/2022 đến ngày 19/7/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin trước khi giao dịch.

Louis Holdings còn bị phạt 60 triệu đồng do không báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch. Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 19/7/2022, Công ty cổ phần chứng khoán APG bán giải chấp 335.000 cổ phiếu TGG của Công ty nhưng Công ty không báo cáo kết quả giao dịch bán 355.000 cổ phiếu TGG, tương ứng 3,35 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu TGG.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng xử phạt Công ty cổ phần Tổng công ty công trình đường sắt 100.000.000 đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố thông tin trên hệ thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất kiểm toán 2019, năm 2020, Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, BCTC quý 1/2020, BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý 3/2020, Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2020, BCTC quý 1/2021.

Không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với: BCTC soát xét bán niên năm 2020, BCTC quý 3, 4/2020, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020; BCTN năm 2020; Công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đối với: BCTC quý 2/2020; CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với: BCTC quý 4/2019, BCTC quý 2/2020, BCTC quý 1/2021; BCTC kiểm toán 2020).