11:31 14/05/2007

Xuất khẩu cà phê nhân của Brazil tăng

Trung Kiên

Tổng cộng lượng cà phê xuất khẩu của Brazil trong tháng 4 tăng 13,7% lên 2,08 triệu bao

Dow Jones ngày 11/5 dẫn nguồn tin từ Hội đồng những nhà xuất khẩu cà phê nhân Brazil (Cecafe) cho biết, trong tháng 4, xuất khẩu cà phê nhân của nước này đạt 1,87 triệu bao (1 bao = 60 kg), tăng 19,1% so với 1,57 triệu bao cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, nếu so với 2,13 triệu bao xuất khẩu của tháng 3 thì lượng xuất khẩu của tháng 4 ít hơn 26 nghìn bao. Cũng trong tháng 4, Brazil chỉ xuất khẩu được 203.206 bao cà phê hoà tan, giảm 19,8% so với 253.377 bao của tháng 4/2006.

Tổng cộng lượng cà phê xuất khẩu trong tháng 4 tăng 13,7% lên 2,08 triệu bao và kim ngạch tăng 24,4% đạt 278,6 triệu USD so với cùng kỳ năm 2006.