14:36 30/06/2021

Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng trưởng ấn tượng bất chấp Covid-19

Chu Khôi

Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 3,84%, trong đó nông nghiệp (gồm trồng trọt và chăn nuôi) tăng 3,71%; lâm nghiệp tăng 3,98%, thủy sản tăng 4,25%. Tốc độ tăng GDP của nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm đạt trên 3,82%...

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 30/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan chủ trì Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

NGÀNH NÔNG NGHIỆP VƯỢT “BÃO” COVID-19

Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định, nửa đầu năm nay, thời tiết khá thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn cầu, tiếp tục làm đứt gãy các chuỗi cung ứng vật tư, sản phẩm nông nghiệp trong nước và quốc tế, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Trong bối cảnh đó, toàn ngành nông nghiệp đã nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa giữ đà tăng trưởng.

Về sản xuất lúa, nhờ năng suất tăng khoảng 1,5 tạ/ha, nên sản lượng lúa 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 21,58 triệu tấn (giảm 0,66 triệu tấn), đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước, chế biến, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu

Nhiều địa phương cũng thực hiện chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả với diện tích 48,1 nghìn ha sang trồng các loại rau, quả, cây công nghiệp lâu năm, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn và sang mục đích phi nông nghiệp.

Các loại cây rau hàng năm cũng như cây công nghiệp, cây ăn quả đều tăng về diện tích và sản lượng so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tổng diện tích cây lâu năm 3.614,3 nghìn ha, tăng 46,1 nghìn ha so với cùng kỳ năm 2020; nhóm cây ăn quả đạt 1.132,7 nghìn ha, tăng 35,6 nghìn ha, tăng 3,2%; nhóm cây công nghiệp đạt 2.185,3 nghìn ha, tăng 3,8 nghìn ha, tăng 0,2%...

 
Hầu hết các loại cây ăn quả đều có sản lượng tăng từ 3 - 12% so với cùng kỳ năm 2020, như: xoài 3,31%; thanh long 7,39%; bưởi 10,68%; vải 7,94%. Đồng thời, việc rải vụ 5 loại cây ăn quả (thanh long, xoài, chôm chôm, sầu riêng, nhãn) vụ tại vùng ĐBSCL đem lại hiệu quả kinh tế tăng 1,5 - 2 lần so sản xuất chính vụ.

Về chăn nuôi, đàn gia súc, gia cầm được phục hồi và phát triển. Tổng sản lượng thịt các loại ước đạt 3,16 triệu tấn, tăng 22,58% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: sản lượng thịt bò đạt 231 nghìn tấn, tăng 4,2%; sản lượng sữa ước đạt khoảng 561,1 nghìn tấn, tăng 11,2%; sản lượng thịt  gia cầm hơi đạt 932,2 nghìn tấn, tăng 6,1%; sản lượng thịt lợn hơi đạt 2.002,2 nghìn tấn, tăng 8,1%.

Trong  6 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4,1 triệu tấn, tăng 2,8%. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 2 triệu tấn, tăng 1,4%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 2,1 triệu tấn, tăng 4,1%.

XUẤT KHẨU TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

Mặc dù chịu tác động từ đại dịch bệnh Covid-19, nhưng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2021 đạt tới 24,23 tỷ USD, tăng trưởng ấn tượng 28,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó nông sản chính tăng 13,3%; thủy sản tăng 12,5%; lâm sản tăng 61,5%.

Nửa đầu năm nay, đã chứng kiến nhiều mặt hàng tăng trưởng mạnh về giá trị xuất khẩu như: cao su, chè, hồ tiêu, hạt điều, rau quả, sắn và sản phẩm từ sắn, gỗ và sản phẩm gỗ, mây, tre, cói thảm…

Trong đó, cao su, chè, rau quả, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn tăng cả khối lượng và giá trị xuất khẩu, cụ thể: Cao su tăng 41,3% về khối lượng, tăng 80% về giá trị; chè tăng 0,1% về khối lượng và tăng 4,5% về giá trị; hạt điều tăng 22,2% về khối lượng, tăng 11,1% về giá trị; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 16,3% về khối lượng, tăng 30,5% về giá trị.

Riêng hồ tiêu, dù khối lượng xuất khẩu giảm (đạt 155 nghìn tấn, giảm 6,7%), nhưng nhờ giá xuất khẩu tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn tăng trưởng tới 40,5% so với cùng kỳ năm trước. kim ngạch đạt 499 triệu USD.

Những mặt hàng khác tăng giá trị chủ yếu nhờ khối lượng như: gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,1 tỷ USD, tăng 74,8%  mây, tre, cói thảm đạt khoảng 447 triệu USD, tăng 78,8%; tôm đạt 1,66 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.

Về thị trường xuất khẩu, có 4 thị trường lớn nhất của nông lâm thủy sản Việt Nam gồm Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Mỹ  là thị trường đứng đầu tiêu thụ nông lâm thủy sản của Việt nan, với kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 6,7 tỷ USD. tăng 59,8% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 27,9% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành. Trong đó, chủ yếu là gỗ và sản phẩm gỗ, chiếm khoảng 60,6% trong tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản vào thị trường Mỹ.

Trung Quốc  là thị trường lớn thứ 2, với kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản trong 6 tháng đầu năm khoảng 4,75 tỷ USD, tăng 32,1% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 19,6% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành.

 
Trong 6 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 21,09 tỷ USD. Với kết quả này, trong 6 tháng đầu năm cán cân thương mại toàn ngành nông nghiệp nghiêng về xuất siêu với 3,14 tỷ USD. 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu toàn ngành trong nửa cuối năm phải nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa giữ đà tăng trưởng.

Cụ thể, mục tiêu cả năm 2021, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 3 - 3,2%, giá trị sản xuất toàn ngành tăng 3,2 - 3,5%. Trong đó, giá trị sản xuất trồng trọt tăng 1,55%, sản lượng lúa trên 43,19 triệu tấn; giá trị sản xuất chăn nuôi trên 5,93%, sản lượng thịt lợn cả năm ước đạt khoảng 4,1 triệu tấn và sản lượng thịt gia cầm ước đạt trên 1,9 triệu tấn; giá trị sản xuất thủy sản tăng 4%.

Phấn đấu tổng sản lượng thủy sản 8,7 triệu tấn (nuôi trồng 4,82 triệu tấn, khai thác 3,9 triệu tấn). Giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng 3,75%; sản lượng gỗ khai thác trên 18 triệu m3, đáp ứng nhu cầu chế biến, xuất khẩu.

Để đạt được mục tiêu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2021 khoảng 45 tỷ USD (cao hơn Chính phủ giao 3 tỷ USD), Bộ trưởng Lê Minh Hoan yêu cầu cần thực hiện các giải pháp tác động vào các sản phẩm chủ lực xuất khẩu có triển vọng và khả năng tăng giá trị xuất khẩu cao để bù vào những sản phẩm dự kiến có khả năng không đạt chỉ tiêu kim ngạch xuất khẩu cả năm. Trong đó, lâm sản và đồ gỗ là ngành hàng được đánh giá là có triển vọng gia tăng giá trị cao nhất trong năm nay, phấn đấu đạt kinm ngạch xuất khẩu 14 tỷ USD.